Strona główna

Nowy nr telefonu: 739-039-809

Jestem i Ja Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna to poradnia powstała z marzeń. Były to marzenia nastolatki o tym by pomagać młodym ludziom w trudnościach dorastania, a ich rodzicom i wychowawcom w zrozumieniu tego czasu.
Posiadamy wpis do ewidencji placówek niepublicznych WOS UM w Szczecinie.

W poradni przyjmuje psycholog dziecięcy, logopeda, neurologopeda, psychoterapeuta, pedagog, doradca zawodowy, coach kariery, terapeuta matematyczny, terapeuta biofeedback’u.
Zespół Poradni jest nieprzypadkowy- tworzą go specjaliści, którzy mają duże doświadczenie, wykonują swoją pracę z pasja i wciąż się szkolą.
Znajdziecie u nas profesjonalną pomoc i wsparcie, a także życzliwość, uśmiech i zainteresowanie.

Diagnozujemy psychologicznie, pedagogicznie, logopedycznie w kierunku:

 • ADHD,
 • dyskalkulii (specyficznych trudności w uczeniu się matematyki), dysleksji, dysgrafii, dysortografii
 • trudności szkolnych
 • trudności wychowawczych
 • gotowości szkolnej
 • depresji
 • trudności mowy
 • diagnozę dzieckaProwadzimy indywidualnie:

 • psychoterapię,
 • terapię logopedyczną
 • terapię rodzinną (systemową),
 • terapie par,
 • terapię ręki,
 • terapię pedagogiczną,
 • innowacyjną terapię matematyczną
 • coaching kariery,
 • mediacje rodzinne,
 • poradnictwo dla rodziców, rodziny
 • biofeedbeck
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zgodnie z zalecania w opinii
 • WWRD
 • pomoc psychologiczną w sytuacji rozwodu
 • pomoc psychologiczną w sytuacji przemocy i nadużyć seksualnych
 • spotkania na zlecenie sądu pod nadzorem psychologaProwadzimy zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening koncentracji z elementami uważności i antystresu
 • „Mogę i Potrafię”dla dzieci potrzebujących wsparcia w realizacji programu szkolnego

Prowadzimy zajęcia grupowe dla dorosłych:

 • trening umiejętności wychowawczych
 • oraz bezpłatny Klub Rodzica

Wydajemy opinie psychologiczno-pedagogiczne, które można przedstawić w szkole (są honorowane przez placówki, szkoły, przedszkola).

W ramach naszej Poradni reaktywowaliśmy “Akademos”, jest to dział naszej poradni w którym świadczymy usługi związane z wyborem szkoły, zawodu oraz pomagamy w budowaniu planu rozwoju.