Strona główna

Zasady ogólne przyjmowania do Poradni:

 1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja klientów odbywa się wyłącznie telefonicznie lub zaposz się online: http://psychoterapia.jestemija.pl/index.php/zapisz-sie-on-line/.
 2. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 3. Przy wejściu do budynku Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 4. Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia Ankietę wstępnej kwalifikacji
 5. Jeżeli w związku z udzielaniem świadczenia istnieje konieczność podpisania dokumentów lub sporządzenia notatki przez Rodzica, Rodzic korzysta z własnego długopisu, przy czym nie dotyka nim powierzchni dotykowych a po użyciu niezwłocznie chowa.
 6. Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 1,5 m od pracownika.
 7. Rodzice oczekują na dziecko w poczekalni lub poza nią na zewnątrz budynku Odległość osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m. Rodzice w poczekalni mają obowiązek używania maseczek ochronnych.
 8. Rodzice przed rozpoczęciem współpracy z poradnia w procedurze stacjonarnej zapoznają się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami organizacji pracy w czasie pandemii.

Jestem i Ja Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna to poradnia powstała z marzeń. Były to marzenia nastolatki o tym by pomagać młodym ludziom w trudnościach dorastania, a ich rodzicom i wychowawcom w zrozumieniu tego czasu.

Posiadamy wpis do ewidencji placówek niepublicznych WOS UM w Szczecinie.


W poradni przyjmuje psycholog dziecięcy, logopeda, neurologopeda, psychoterapeuta, pedagog, doradca zawodowy, coach kariery, terapeuta matematyczny, terapeuta biofeedback’u.
Zespół Poradni jest nieprzypadkowy- tworzą go specjaliści, którzy mają duże doświadczenie, wykonują swoją pracę z pasja i wciąż się szkolą.
Znajdziecie u nas profesjonalną pomoc i wsparcie, a także życzliwość, uśmiech i zainteresowanie.

Diagnozujemy psychologicznie, pedagogicznie, logopedycznie w kierunku:

 • ADHD,
 • dyskalkulii (specyficznych trudności w uczeniu się matematyki), dysleksji, dysgrafii, dysortografii
 • trudności szkolnych
 • trudności wychowawczych
 • gotowości szkolnej
 • depresji
 • trudności mowy
 • diagnozę dziecka
 • inne trudności (np. z zachowaniem)Prowadzimy indywidualnie:

 • psychoterapię,
 • terapię logopedyczną
 • terapię rodzinną (systemową),
 • terapie par,
 • terapię ręki,
 • terapię pedagogiczną,
 • innowacyjną terapię matematyczną
 • coaching kariery,
 • mediacje rodzinne,
 • poradnictwo dla rodziców, rodziny
 • biofeedbeck
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zgodnie z zalecania w opinii
 • pomoc psychologiczną w sytuacji rozwodu
 • pomoc psychologiczną w sytuacji przemocy i nadużyć seksualnych
 • spotkania na zlecenie sądu pod nadzorem psychologa
 • inneProwadzimy zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening koncentracji z elementami uważności i antystresu

Prowadzimy zajęcia grupowe dla dorosłych:

 • trening umiejętności wychowawczych
 • oraz bezpłatny Klub Rodzica

Wydajemy opinie psychologiczno-pedagogiczne, które można przedstawić w szkole (są honorowane przez placówki, szkoły, przedszkola).

W ramach naszej Poradni reaktywowaliśmy “Akademos”, jest to dział naszej poradni w którym świadczymy usługi związane z wyborem szkoły, zawodu oraz pomagamy w budowaniu planu rozwoju i kariery.