Doradca zawodowy

Maja Mazurkiewicz-Obst

psycholog, trener grupowy, doradca zawodowy, job coach

 • Psycholog ze specjalizacją psychologia ogólna i psychodiagnostyka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ) Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, aktualnie kończy kierunek : job–coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (SWPS)
 • Certyfikowany trener grup warsztatowych (Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Ośrodek INTRA), trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.(ORE ), praktyk metody Kids Skills „DAM RADĘ!” oraz metody „JESTEM Z CIEBIE DUMNY!” Absolwentka rocznej szkoły „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”,(Poza Schematami) posiada licencję podstawowego stopnia doradcy zawodowego (UW)
 • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w szeroko pojętym obszarze psychologii pracy oraz w obszarze edukacji.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w służbach mundurowych (Straż Graniczna), w publicznych służbach zatrudnienia( Wojewódzki Urząd Pracy ),w szczecińskiej oświacie( Liceum Muzyczne, Katolickie Liceum Ogólnokształcące oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna)
 • Prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe jako trener, doradca zawodowy oraz psycholog w licznych projektach unijnych – między innymi: :„Winda do pracy” – „Specjalizacja I stopnia – pracownik socjalny” „Kobieta potrafi –szansa na samorealizację” „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” „Praca jest blisko-program aktywizacji zawodowej w powiatach nadmorskich” „Kompetentny uczeń na rynku pracy” „Kompetencje zawodowe szansą na lokalnym rynku pracy” „Skuteczne kształcenie zawodowe w Technikum SCI” „Zawodowcy”
 • Specjalizuje się w  psychologii pracy (diagnozie zawodowej) oraz zajęciach warsztatowych z zakresu psychologii – jak to sama nazywa – przyjaznej ludziom. Pracuje indywidualnie w zakresie wsparcia w sytuacjach trudnych. W  swojej pracy łączy psychologię z doradztwem zawodowym oraz elementy coachingu kariery.
 • W naszej poradni zajmuje się job coachingiem czyli nowoczesnym doradztwem zawodowym oraz diagnozowaniem preferencji oraz predyspozycji zawodowych. Pracuje metodą Diany Robinson „Kim chciałbyś zostać?” oraz bazując na odkrywaniu potencjału osobowościowego w ujęciu Hollanda.
 • Prywatnie żona, mama dwójki nastolatków, fanka polskich gór, polskiej ceramiki z Bolesławca, Czech oraz książek i filmu.

„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili”
x. Jan Twardowski

Elżbieta Linartowicz

Pedagog, doradca zawodowy, trener grupowy

 • Ukończyła pedagogikę na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
 • Absolwentka kursów :
  • „Ewaluacja programów profilaktycznych” poziom I (certyfikat )
  • „Wychowanie bez przemocy” wg terapii Gestalt z Krakowa (certyfikat)
  • „Szkoła dla Rodziców –„ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” wg metody A. Faber i E. Mazlish
 • Certyfikowany trener zajęć warsztatowych (Akademia Trenera), a także Trener relacji interpersonalnych
 • Przez wiele lat prowadziła pierwszą w Szczecinie Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna Akademos.
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent na szczecińskich uczelniach wyższych tj Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych Uniwersytet Szczeciński. Przez wiele lat prowadziła w Wyższej Szkole Bankowa zajęcia z doradztwa zawodowego osób niepełnosprawnych Pracując w Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Szczecinie (obecnie Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne odpowiedzialna była za Ośrodek Orientacji i Poradnictwa Zawodowego Przez 17 lat wspierała młodzież i rodziców w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
 • Pracuje metodą wspomagania wg koncepcji prof. Z. B. Gasia (certyfikat), jest  trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych,  specjalistką w zakresie zachowań suicydalnych, prowadziła liczne interwencja kryzysową, a także warsztaty dla Rad Pedagogicznych.
 • W naszej poradni zajmuje się doradztwem zawodowym oraz wsparciem babć i dziadków w rozumieniu swoich wnuków 😉
 • Prywatnie szczęśliwa żona, mama 3 dorosłych dzieci i babcia wielbicielka teatru, filmu i … szczecińskiego kina Pionier. W 2010 roku otrzymała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych.