Inni specjaliści

Jolanta Łaźniowska

Pedagog specjalny, tearapueta SI
Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: pedagogika szkolna; poszerzyła swoją wiedzę, kończąc studia podyplomowe w zakresie Integracja Sensoryczna. Diagnoza i terapia, Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej.

Absolwentka kursów:
SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 1. Wyciąganie wniosków z obserwacji. Zasady rozpoczynania terapii w zależności
  od diagnozy; Centrum Integracji Sensorycznej Warszawa;
 2. Budowanie planu terapii w zależności od rozpoznania SI; Polskie Towarzystwo
  Integracji Sensorycznej;
 3. Odruchy pierwotne. Obraz fizjologiczny. Wygaszanie odruchów przetrwałych.
  Terapia w podejściu neurorozwojowym; dr hab. Emilia Mikołajewska prof. UMK;
 4. Plany terapii w SI; Fundacja Okno;
 5. Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych;
  Centrum Metody Krakowskiej ;
 6. Terapia ręki; Acentrum, Warszawa;
 7. Trening Umiejętności Społecznych, Poznań.
 • Certyfikowany terapeuta Integracji Bilateralnej. Terapeuta Empathy Dolls,
 • Aktualnie planuje dalszy rozwój – szkolenie specjalistyczne: integracja odruchów metodą dr Svietlany Masgutovej:
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog specjalny i terapeuta integracji sensorycznej w szkole podstawowej.
 • Specjalizuje się w pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
 • W naszej poradni zajmuje się Intregracją Sensoryczną.
 • Prywatnie mama, żona, domatorka i miłośniczka kota Tofiego.

Marta Szczepek-Wołyniec

Pedagog, terapeuta SI, trener TUS, bojko terapeuta oraz terapeuta ręki

 • Ukończyła studia magisterskie z Kognitywistyki komunikacji a także Pedagogiki na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Szczecińskim Poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe :Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
 • Absolwentka kursów :
  • „TUS dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera *
  • Terapia ręki
  • Bajkoterapia
  • Metoda Globalnego Czytania
 • Certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych ”,
 • Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi buduje już od ośmiu lat, zdobywając je w pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Obecnie jest aktywnym nauczycielem wychowania przedszkolnego i realizuję się jako wychowawca w jednym ze szczecińskich przedszkoli.
 • Jako Kognitywista komunikacji w swojej pracy stawia na interdyscyplinarność, czerpiąc wiedzę z różnych dziedzin takich jak psychologia, socjologia, pedagogika i inne, by jak najefektywniej projektować swoje zajęcia. Stara się by były one przede wszystkim atrakcyjne dla dzieci, aby poprzez ćwiczenia w formie dobrej zabawy dzieci rozwijały swoją sprawność, nabywały kluczowych zdolności i kompetencji
 • Specjalizuje się w pracy z dziećmi młodszymi, zwłaszcza w wieku przedszkolnym, potrzebującymi opieki i pomocy w zakresie Terapii ręki oraz Integracji Sensorycznej
 • W naszej poradni zajmuje się terapią integracji sensorycznej , terapią reki oraz zajęciami psychoedukacjnymi wspierającymi rozwój społeczny a także nabywanie odpowiednich kompetencji przydatnych w szkole dzieci w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym.
 • Prywatnie interesuje się naukami neurobiologicznymi, integracją sensoryczną, stymulowaniem rozwoju motoryki małej i dużej oraz poszukiwaniem nowych, kreatywnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych. W wolnym czasie realizuję swoje pasje i zainteresowania, zarówno artystyczne: tworzę własne świece zapachowe, czerpię radość z ceramiki, jak i sportowe: staram się żyć aktywnie, by sportem dbać o dobre zdrowie i samopoczucie. Uwielbiam kontakt z naturą, długie spacery po lesie to jest to co lubię najbardziej.

Beata Bednara – terapeuta integracji sensorycznej

Joanna Szymaszek

Agnieszka Bekas

Agnieszka Bekas – logopedka, doradca zawodowy i psychospołeczny, terapeutka: Biofeedback EEG, przetwarzania słuchowego dr Johansena, Integracji Sensorycznej, Terapii Ręki oraz Sensoplastyki. Instruktor masażu Shantala.

 • Ukończyła studia podyplomowe na WSH TWP w Szczecinie: specjalność „Logopedia
 • szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”,
 • Ukończyła studia podyplomowe na WSH TWP w Szczecinie: specjalność „Terapia Logopedyczna – studia uzupełniające”,
 • Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Oddział w Poznaniu: specjalność „Integracja Sensoryczna – Terapia i Diagnoza SI”,
 • Ukończyła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej: specjalność „Doradztwo zawodowe i psychospołeczne”.
 • Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim: specjalność „Doradztwo personalne”.
 • Absolwentka kursów:
 • m.in.
  • I i II stopnia Terapii Ręki.
  • Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance).
  • metody Johansena IAS,
  • instruktora masażu dziecka metodą Shantala oraz masażu osoby dorosłej metodą Shantala,
  • Sensoplatyki,
  • standaryzowanego narzędzia diagnostycznego KOLD,
  • a także niezliczone kursy z zakresu logopedii m.in.: „Dyslalia”, „Mowa bezdźwięczna”, „Wspomaganie dziecka ze spektrum autyzmu”, „Specyficzne zaburzenia językowe”, „Elementy metody werbalno-tonalnej”, „Głoski”, „Jąkanie”, „Rotacyzm”, „Sygmatyzm”, „Kappacyzm i gammacyzm”, „Lambdacyzm i głoski wargowe”, „Od karmienia do mówienia”, „Wszystko o wędzidełku”, „Autyzm”, „Diagnoza logopedyczna w praktyce”, „Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu”, „Wertykalno-horyzontalna pozycja języka. Oddychanie.” , „Seplenienie międzyzębowe”, „Seplenienie boczne”, „Ankyloglosja”, „Diagnoza i terapia dyzartrii”, „Dysleksja – dziecko ryzyka dyslekcji”, „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej”, „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego”, „Terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego”, „Diagnoza dziecka z powiększonymi migdałkami podniebiennymi w aspekcie logopedyczno – ortodontycznym.”, „Terapia miofunkcjonalna. Parafunkcje: diagnoza i terapia”, „Podstawy anatomii dla logopedów”, „Słuch fonemowy i fonetyczny – teoria i praktyka”, „Programowanie języka – propozycje praktyczne”, „Diagnoza logopedyczna u dziecka dwujęzycznego w ujęciu praktycznym” itp.

Aktualnie pracuje jako terapeuta.


Swoje doświadczenie zdobywała w Szkole Podstawowej, w Przedszkolu, Centrum Terapeutycznym „Pozytywka” w Stargardzie.


Specjalizuje się we wszystkich ukończonych i praktykowanych terapiach.

W naszej poradni zajmuje się wszystkimi wyżej wymienionymi terapiami; przede wszystkim terapią logopedyczną, przetwarzania słuchowego oraz Biofeedback EEG.


Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki nastolatków.


Kocha ludzi i w pełni zgadza się z Henrym Major Tomlinson, który twierdził, iż „widzimy świat nie takim, jak on jest, ale takim, jakimi my jesteśmy”, a także z Anny Frank, że: „ Każdy nosi w sobie dobą wiadomość. Dobrą wiadomością jest to, że nie wiesz, jak wspaniały możesz być. Jak bardzo możesz kochać. Co możesz osiągnąć. I jaki jest Twój potencjał”.

Elżbieta Linartowicz

Pedagog, doradca zawodowy, trener grupowy

 • Ukończyła pedagogikę na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
 • Absolwentka kursów :
  • „Ewaluacja programów profilaktycznych” poziom I (certyfikat )
  • „Wychowanie bez przemocy” wg terapii Gestalt z Krakowa (certyfikat)
  • „Szkoła dla Rodziców –„ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” wg metody A. Faber i E. Mazlish
 • Certyfikowany trener zajęć warsztatowych (Akademia Trenera), a także Trener relacji interpersonalnych
 • Przez wiele lat prowadziła pierwszą w Szczecinie Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna Akademos.
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystent na szczecińskich uczelniach wyższych tj Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych Uniwersytet Szczeciński. Przez wiele lat prowadziła w Wyższej Szkole Bankowa zajęcia z doradztwa zawodowego osób niepełnosprawnych Pracując w Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Szczecinie (obecnie Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne odpowiedzialna była za Ośrodek Orientacji i Poradnictwa Zawodowego Przez 17 lat wspierała młodzież i rodziców w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie
 • Pracuje metodą wspomagania wg koncepcji prof. Z. B. Gasia (certyfikat), jest  trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych,  specjalistką w zakresie zachowań suicydalnych, prowadziła liczne interwencja kryzysową, a także warsztaty dla Rad Pedagogicznych.
 • W naszej poradni zajmuje się doradztwem zawodowym oraz wsparciem babć i dziadków w rozumieniu swoich wnuków 😉
 • Prywatnie szczęśliwa żona, mama 3 dorosłych dzieci i babcia wielbicielka teatru, filmu i … szczecińskiego kina Pionier. W 2010 roku otrzymała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych.

Maja Mazurkiewicz-Obst

psycholog, trener grupowy, doradca zawodowy, job coach

 • Psycholog ze specjalizacją psychologia ogólna i psychodiagnostyka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ) Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, aktualnie kończy kierunek : job–coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (SWPS)
 • Certyfikowany trener grup warsztatowych (Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego, Ośrodek INTRA), trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.(ORE ), praktyk metody Kids Skills „DAM RADĘ!” oraz metody „JESTEM Z CIEBIE DUMNY!” Absolwentka rocznej szkoły „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”,(Poza Schematami) posiada licencję podstawowego stopnia doradcy zawodowego (UW)
 • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w szeroko pojętym obszarze psychologii pracy oraz w obszarze edukacji.
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w służbach mundurowych (Straż Graniczna), w publicznych służbach zatrudnienia( Wojewódzki Urząd Pracy ),w szczecińskiej oświacie( Liceum Muzyczne, Katolickie Liceum Ogólnokształcące oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna)
 • Prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe jako trener, doradca zawodowy oraz psycholog w licznych projektach unijnych – między innymi: :„Winda do pracy” – „Specjalizacja I stopnia – pracownik socjalny” „Kobieta potrafi –szansa na samorealizację” „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” „Praca jest blisko-program aktywizacji zawodowej w powiatach nadmorskich” „Kompetentny uczeń na rynku pracy” „Kompetencje zawodowe szansą na lokalnym rynku pracy” „Skuteczne kształcenie zawodowe w Technikum SCI” „Zawodowcy”
 • Specjalizuje się w  psychologii pracy (diagnozie zawodowej) oraz zajęciach warsztatowych z zakresu psychologii – jak to sama nazywa – przyjaznej ludziom. Pracuje indywidualnie w zakresie wsparcia w sytuacjach trudnych. W  swojej pracy łączy psychologię z doradztwem zawodowym oraz elementy coachingu kariery.
 • W naszej poradni zajmuje się job coachingiem czyli nowoczesnym doradztwem zawodowym oraz diagnozowaniem preferencji oraz predyspozycji zawodowych. Pracuje metodą Diany Robinson „Kim chciałbyś zostać?” oraz bazując na odkrywaniu potencjału osobowościowego w ujęciu Hollanda.
 • Prywatnie żona, mama dwójki nastolatków, fanka polskich gór, polskiej ceramiki z Bolesławca, Czech oraz książek i filmu.

„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili”
x. Jan Twardowski

Monika Zielińska

Psycholog, edukatorka seksualna

 • ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: 1) Seksuologia kliniczna oraz 2) Psychologia kryminologiczna i kryminalistyczna
 • poszerzyła swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia (UAM w Poznaniu)
 • absolwentka studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów
 • doświadczenie zdobywała w pracy na półkoloniach, w szkole podstawowej oraz podczas warsztatów tematycznych
 • prowadzi psychoedukację i edukację seksualną, poradnictwo oraz diagnozę
 • prywatnie interesuje się zagadnieniem profilowania sprawców, jest szczęśliwą żoną oraz miłośniczką muzyki i zwierząt”

Wiktoria Witkowska (Lachowicz)

psycholog oraz psychotraumatolog dzieci i młodzieży, trener TUS, trener efektywnej nauki


Od początków swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą. Najpierw na oddziale psychiatrii dziecięcej w Poznaniu, później w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, obecnie od dwóch lat związana jest ze Szkołą Umiejętności Miękkich w Szczecinie


🎓Wykształcenie z zakresu psychologii o specjalności klinicznej uzyskała na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. W trakcie swojej edukacji ukończyła liczne szkolenia z zakresu: terapii schematów, terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, zaburzeń lękowych i fobii u dzieci czy też trenera umiejętności miękkich
Podczas swojej pracy skupia się

 • Wsparciu dzieci i młodzieży w żałobie, stracie, podczas rozwodu
 • Pomocy w trudnościach emocjonalnych
 • Radzeniu sobie z traumatycznymi przeżyciami


‼ Prowadzi u nas Trening efektywnej nauki. Podczas, których wspomaga: logiczne myślenie, koncentrację, uwagę a także uczy różnych technik pamięciowych


Poza psychologią do jej największych pasji należą: Podróże, spędzenie czasu na łonie natury, poznawanie ludzi, kultur i świata. Jazda konno, którą uprawia od dzieciństwa oraz opieka nad jej dwoma psami

✏Jej ulubione motto: „Jednym z największych odkryć, jakich dokonał człowiek, i jedną z największych dla niego niespodzianek jest uświadomienie sobie, że może on uczynić to, o czym ze strachem sądził, że jest dla niego niewykonalne” – Tom Ford

 Karolina Dejer 

Pedagog specjalny, neuroterapeuta metody biofeedback.

Pedagog specjalny
Specjalista w pracy z osobami w spektrum autyzmu
Neuroterapeuta metody biofeedback
Trener grup

 • Ukończyła studia:
  • Pedagogikę specjalną, specjalność rewalidacyjna na Uniwersytecie Szczecińskim
  • Pedagogikę ogólną i szkolną w Wyższej Szkole Zawodowej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk
  • Humanistycznych
  • Diagnozę i terapię pedagogiczną z elementami socjoterapii w Koszalińskiej Wyższej Szkole Humanistycznej
  • Edukację i terapię osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej w Collegium da Vinci
 • Absolwentka kursów
  • Teoria i praktyka EEGBiofeedback w teorii i praktyce w Instytucie EEGbiofeedback Michaela Pakszysova
  • Trening zastępowania agresji TZA-ART w Warszawski instytut Profilaktyki Karan
  • III Szkołę Mediacji w Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji
  • Terapia behawioralna, III modułowy kurs bazowy z zakresu stosowanej analizy zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej
  • Diagnoza Psychopedagogiczna w praktyce w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Centrum Metody Krakowskiej
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – Centrum Metody Krakowskiej
  • Terapia Neurobiologiczna – Centrum Metody Krakowskiej
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – Centrum Metody Krakowskiej
  • Trening Umiejętności Społecznych w terapii osób z autyzmem
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się – Ewa Przebinda, Kraków
  • Obsługa oraz wykorzystanie programu MOWik w terapii osób niemówiących – Ewa Przebinda, Ewa Grzelak, Kraków
  • Kinezjologia Edukacyjna Brain Gym metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg metody Weroniki Sherborne
  • Terapia Ręki I i II stopień – Centrum Szkoleniowe Soyer
  • Uprawnienia diagnostyczne Diagnozowanie Dysleksji Rozwojowej-Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych- Bateria 7/9, 10/12,13/15/16plus, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

Swoje doświadczenie zawodowe jako pedagog zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz młodymi dorosłymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej.
Brała udział jako słuchacz i prelegent w wielu konferencjach naukowych o tematyce pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Posiada stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
W naszej Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, wsparciem i terapią osób ze spektrum autyzmu, terapią metodą biofeedback, treningiem koncentracji z wykorzystaniem multimediów, konsultacjami dla rodziców, psychoedukacją.
Prywatnie pasjonatka życia – podróży, książek, ogrodu, jazdy na rowerze, praktyki uważności i jogi, dobrego jedzenia. Wdzięczna za każdy dzień i nowy poranek.
„ Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem ‘’ Owidiusz