MMPI-2

MMPI®-2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości to narzędzie umożliwiające kompleksową i wszechstronną ocenę funkcjonowania człowieka. stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości a także zaburzeń psychicznych. Znajduje on również zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy

Test – w zależności od kierunku diagnozy – może być wykorzystany jako jedyne narzędzie w procesie diagnostycznym np. na zlecenie lekarza lub stanowić uzupełnienie szerszej diagnozy funkcjonowania psychicznego człowiek