Trening Efektywnej Nauki

Trening Efektywnej Nauki to zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego trenera, psychologa, z
kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.


Głównym celem zajęć, jest pokazanie dziecku, jak skutecznie i w krótkim czasie opanować materiał
szkolny Proponowane przez nas zajęcia mają formę treningu. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom, dziecko rozwija zdolności poznawcze – koncentrację, uwagę, logiczne myślenie. Podczas treningu poznaje różne techniki pamięciowe, a także zasady tworzenia map myśli, dzięki którym łatwiej przyswaja zagadnienia na sprawdzian. Doskonali umiejętności szybkiego czytania, czytania ze zrozumieniem, samodzielności, dzięki czemu osiąga lepsze wyniki w nauce, a co za tym idzie – zyskuje większą motywację. Uczymy dzieci wykorzystywać zmysły ( smak, węch dotyk, słuch wzrok dla usprawnienia swojego uczenia się , uczymy odleźć najlepsze dla niego formy uczenia się


Trening to interaktywne zajęcia, które pomogą w wyrobieniu odpowiednich nawyków, ułatwiających osiąganie sukcesów w szkole i poza nią.


Dla dzieci i młodzieży :

  • pragnących łatwiej i skuteczniej się uczyć, wszechstronnie rozwijać się intelektualnie (myślenie kreatywne i logiczne, sprawne kojarzenie, wyćwiczona pamięć i koncentracja)
  • mających problemy z koncentracją, z zapamiętywaniem, z czytaniem ,z uczeniem się, z opanowaniem dużej ilości materiału, z podejrzeniem lub rozpoznaną dysleksję lub dysleksję rozwojową

około 16-20 spotkań indywidualnych w cyklu tygodniowym lub intensywnie 2x na tydzień