Cennik

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Specjaliści

PSYCHOLOG, PEDAGOG, PSYCHOTERAPEUTA
cena: 150zł
czas: do 90min
Kolejna wizyta: 100zł, czas: 50-60 min.

KONSULTACJA Z PSYCHOLOGIEM (jednorazowa)
cena: 150zł
czas: 60-90 min.

DORADCA ZAWODOWY
Pierwsza wizyta
cena: 120zł
czas: 60-90min.
Kolejna wizyta
cena: 80zł
czas: 60min.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
Pierwsza wizyta: patrz diagnoza
Kolejna wizyta
cena: 100zł

TERAPIA RĘKI
Pierwsza wizyta z diagnozą:
cena: 100zł
czas: 45-60min.
Kolejna wizyta:
cena: 70zł
czas: 45-60min.
Kolejna wizyta (dzieci młodsze):
cena: 45zł
czas: 30min.

TERAPIA PEDAGOGICZNA
cena: 70zł
czas: 60min.
uwagi: Jeśli dziecko nie posiada diagnozy, przed rozpoczęciem zajęć należy wykonać diagnozę pedagogiczną( np w ramach 1 spotkania) 

ZAJĘCIA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNE (INDYWIDUALNE)
cena: 45zł
czas: 30min.
uwagi: Jeśli dziecko nie posiada diagnozy, przed rozpoczęciem zajęć należy wykonać diagnozę pedagogiczną (np w ramach 1 spotkania)

LOGOPEDA / NEUROLOGOPEDA / TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Pierwsza wizyta z diagnozą logopedyczną/neurologopedyczną
cena: 100zł/130zl
czas: 45-60min.
Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna -kolejna wizyta logopeda / neurologopeda
cena: 50/60zł
czas: 30min  
Terapia logopedyczna / neurologopedyczna z elementami terapii pedagogicznej- kolejne wizyty
cena: 70/80zł
czas: 45-60min. 
Jednorazowa konsultacja z logopedą
cena: 100zł
czas: 30-60min.
Jednorazowa konsultacja z neurologopedą
cena: 130zł
czas: do 60min.
Opinia pisemna z diagnozy
cena: 50zł

TERAPIA MATEMATYCZNA
Pierwsza wizyta (przed terapią) z diagnozą
cena: 120zł
czas: 60-90min.
Kolejne wizyty
cena: 100zł
czas: 60min.
Opinia pisemna z diagnozy
cena: 50zł

KONSULTACJE MEDIACYJNE
Pierwsza wizyta
cena: 200zł
czas: do 120min.
Kolejna wizyta
cena: 150zł
czas: do 120min.

KONSULTACJA WSPOMAGAJĄCA (żałoba, próba samobójcza w rodzinie, choroba rodzica, dziecka)
Pierwsza wizyta
cena: 150zł
czas: 60-90min.
Kolejna wizyta
cena: 100zł
czas: 45-60min.

BIOFEEDBACK
Pierwsza wizyta z diagnozą
cena: 120zł
czas: 60-90min.
Kolejna wizyta
cena: 100zł
czas: 60min.

TERAPIA SŁUCHOWA JOHANSENA IAS
Pierwsza wizyta, z badaniem słuchu i lateralizacji
cena: 250zł
czas: 60-120 min.
Badanie kontrolne
cena: 150zł
czas: 30-60 min.
Ostatnie badanie kontrolne, kończące terapię
cena: 100zł
czas: 30-60 min
Cena płyty standardowej
(cena nagrania płyty ustalona jest w Instytucie Johansena w Warszawie)
cena: ok. 150 – 200  + koszt przesyłki

SPOTKANIA OJCA/MATKI Z DZIECKIEM
*W OBECNOŚCI PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO
* NA TERENIE JESTEM I JA
Pierwsze spotkanie z psychologiem rodziców i omówienie współpracy
cena: 150zł
czas: do 90min.
Kolejne spotkania
cena: 100zł
czas: za rozpoczęte 60min.
uwagi: Obowiązuje umowa trójstronna: matka-ojciec-poradnia


SPOTKANIA Z DZIEĆMI
*W OBECNOŚCI PSYCHOLOGA DZIECIĘCEGO (poza Jestem I Ja)
Kolejne spotkania
cena: 150zł
czas: 60min.

WYDANIE OPINII
po konsultacyjnej oraz w czasie procesu terapeutycznego
cena: 50zł


Diagnoza

DIAGNOZA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA DZIECKA 6-18lat
(dysleksja, dysortografia, dojrzałość szkolna, trudności szkolne)
z opinią lub informacją dla rodziców
cena: 400 – 480zł
czas: 60-90min.
Dwa lub trzy spotkania

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA / NEUROLOGOPEDYCZNA
cena: 100zł/130zł
czas: ok. 60min.
Jedno spotkanie

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE – DIAGNOZA Z OMÓWIENIEM / MŁODZIEŻ
cena: 280zł
czas: 60-120min.
Dwa spotkania

BADANIE OSOBOWOŚCI I SFERY POZNAWCZEJ (Z OMÓWIENIEM) DLA DOROSŁYCH
cena: 400zł
czas: 90min.
Jedno lub dwa spotkania
OPIS WYNIKÓW DIAGNOZY
cena: 50zł

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA DZIECKA OD 1 DO 5 ROKU ŻYCIA
(Intelekt, uwaga, emocje, funkcjonowanie społeczne)
z opinią lub informacją dla rodziców
Pierwsze spotkanie
cena: 150zł
czas: 60-90min.
Drugie spotkanie
cena: 200 – 250zł
czas: do 60min.
Jeśli jest potrzeba : trzecie i kolejne spotkania
cena: 150 – 200zł
czas: do 60min.
uwagi: Diagnoza może trwać Od dwóch  do pięciu  spotkań. Rodzice dzieci do lat 5 przychodzą na pierwsze spotkanie sami, dopiero na drugie  spotkanie  zapraszamy dziecko. Od 3 spotkania obowiązują zniżki na Kartę Dużej Rodziny i Szczecińską Kartę Rodzinną.
Kolejne spotkanie
cena: 100zł

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Pierwsze spotkanie
cena: 350zł
Drugie i trzecie spotkanie
cena: bezpłatne

uwagi: Diagnoza może trwać Od dwóch  do pięciu  spotkań (a nawet więcej jeżeli jest taka potrzeba). Płatne są tylko trzy pierwsze spotkania.

SPECJALISTYCZNA DIAGNOZA W KIERUNKU DYSKALKULII
cena: od 320 do 600zł
czas: 60-90min.
od 1 do 3 spotkań.

PRZESIEWOWA DIAGNOZA W KIERUNKU ADHD, ZESPOŁU ASPERGERA
cena: 330 – 530zł
Od dwóch do trzech spotkań. 

Pakiety

IPD Indywidualny Plan Działania
Doradca zawodowy + psychologiczne badanie predyspozycji zawodowych)
cena: 300zł za 3-4 spotkania

Terapia logopedyczna z integracją sensoryczną ( SI)
cena: 130zł/spotkanie
czas: 55min

Logopedia z logorytmiką i terapią reki
czena: 80zł/spotkanie
czas: 55min

Logopedia z elementami terapii pedagogicznej
czena: 80zł/spotkanie
czas: 45 – 55min