Opinie i zaświadczenia

Opinie, zaświadczenia, informacje o wynikach diagnozy

Na wniosek rodzica po diagnozie wydajemy między innymi :

  • opinię psychologiczną,
  • opinię psychologiczno-pedagogiczną dla szkoły, przedszkola
  • zaświadczenia
  • informacje o wynikach diagnozy

„Jestem i Ja” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Ośrodkiem Orientacji Zawodowej „Akademos+” wpisana jest do rejestru UM Szczecin pod numerem: WOŚ-II.4430.696.2016