Maluchy

Kaja Wybieralska

Psycholog, diagnosta, specjalista od Maluchów

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: Psychoterapia zaburzeń psychicznych, Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne);
 • Dodatkowo w ramach studiów podyplomowych ukończyła wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz przygotowanie pedagogiczne;
 • Edukator Pozytywnej Dyscypliny rodziców i wczesnego dzieciństwa (po szkoleniu certyfikacyjnym);
 • Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i wsparcia dzieci i dorosłych (w tym m.in. z zakresu Dialogu Motywującego, Treningu Umiejętności Społecznych itd.);
 • Autorka wielu artykułów z zakresu psychologii (np.: „Ciało i body-shaming we współczesnej kulturze”, „Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu obrazu własnego ciała u nastolatków i młodych dorosłych”, „Uzależnienie od Internetu i komputera – dalsze analizy”);
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (5 lat), placówkach zdrowia psychicznego i oświatowych, prowadząc zajęcia ze studentami na uczelni wyższej, szkolenia dla firm (także z branży edukacyjnej) oraz uczestnicząc w działaniach z zakresu psychologii pracy – rozwoju kompetencji pracowników;
 • W naszej poradni zajmuje: się diagnozą psychologiczną (przede wszystkim dzieci w wieku od 0 do 6, a także w wieku szkolnym), konsultacjami dla rodziców (wychowawczymi, a także spotkaniami wsparciowymi w sytuacji rozwodu, w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci) konsultacjami dla dzieci (psychoedukacja w zakresie kompetencji emocjonalno- społecznych, w sytuacji rozwodu rodziców). zmienić

Dagmara Baszczyk 

Psycholog, pedagog, diagnosta, socjoterapeuta

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: psychologia kliniczna, oraz studia magisterskie Pedagogika, specjalność: Praca Socjalna i Resocjalizacja także na US
 • Poszerzała swa wiedze kończąc studia podyplomowe w zakresie
  • Edukacji i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie,
  • Surdopedagogiki, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie,
  • Diagnozy i terapii pedagogicznej, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie,
  • Socjoterapii, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie,
 • Absolwentka kursów :
  • „Terapia behawioralna w teorii i praktyce. III-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania”;
  • „Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka”;
  • „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo”;
  • „Słyszeć nie znaczy słuchać – o centralnych zaburzeniach przetwarzania słuchowego”;
  • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”;
 • Certyfikowany trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych); oraz „Szkoły dlarodziców i wychowawców” Absolwentka szkoły „Rok z terapią poznawczo-behawioralnądzieci i młodzieży
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog dziecka niepełnosprawnego z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi (CPP) oraz jako. psycholog szkolny w 1 ze szczecińskich szkół podstawowych oraz jako pedagog Ośrodek Terapii Dysleksji, Uczestniczyła jako psycholog w Projekcie Karkonoskiego Sejmiku do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. Działalność Międzyregionalnego Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 • Specjalizuje się w diagnostyce i poradnictwie dotyczącym prawidłowego i zaburzonego rozwoju małego dziecka, a także szeroko pojętą diagnozą spektrum autyzmu
 • W naszej poradni zajmuje się diagnozą psychologiczno- pedagogiczna maluchów, diagnozą z obszaru spektrum oraz diagnozą gotowości szkolnej a także konsultacjami wychowawczymi dla rodziców dzieci do lat 6
 • Jest mamą trójki dzieci i codziennie doświadcza trudów i radości bycia rodzicem. W wolnych chwilach gra w gry planszowe. Wakacje najchętniej spędza w górach.


„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie” – Jan Paweł II

Magdalena Korzonek-Czuchaj

Pedagog, diagnosta, terapeuta

 • Ukończyła Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Kierunek: pedagogika, specjalność: rewalidacja poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe „Logopedia i Glottodydaktyka – Uniwersytet Szczeciński; Diagnoza i Terapia Pedagogiczna – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP; Edukacja i Terapia Osób z Autystycznego Spektrum Zaburzeń – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP oraz Integracja Sensoryczna – Diagnoza i Terapia – Wyższa Szkołą Humanistyczna TWP w Szczecinie oraz Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „SYNAPSIS”
 • Absolwentka kursów m.in.:
  • Prowadzenie pracy edukacyjno-terapeutycznej z rodzicami wg metody Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”
  • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
  • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”
  • „Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera”-
  • Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera
  • Szkolenie I i II stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej
  • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Kurs III stopniowy
 • Aktualnie w trakcie certyfikacji z ADOS-2
 • Wiedzę i doświadczenie zaczęła zdobywać ponad 20 lat temu podejmując współpracę ze szczecińskim Oddziałem Krajowego Towarzystwa Autyzmu pracując jako pedagog – terapeuta i konsultant oraz aktualnie jako pedagog w dziale dziecka niepełnosprawnego w Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym w Szczecinie. Ma ogromne doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadziła zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i warsztatowe. Diagnozuje poziom rozwoju, potrzeb i możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych. Od wielu lat prowadzi poradnictwo dotyczące osób z ASD, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Brała udział
  • w programie „Badabada” Fundacji SYNAPSIS i Katedry Psychologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii UW w projekcie badawczym dotyczącym przydatności polskich wersji narzędzi przeznaczonych do wczesnego identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi
  • w realizacji projektu Adaptacja Profilu Psychoedukacyjnego – 3 (PEP-3) do warunków polskich prowadzonych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi z Warszawy pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Pisuli
  • aktualnie wykłada w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie na kierunku Integracja sensoryczna – Diagnoza i Terapia
 • Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • W naszej Poradni zajmuje się diagnozą maluszków już do 1 r.ż., diagnozą osób z podejrzeniem nieprawidłowości w rozwoju, w tym z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także konsultacjami dla rodziców
 • Prywatnie jest mamą dwójki zachwycających dzieci (10 latki i 5 latka) i z ciekawością obserwuje jak się rozwijają. Lubi cytaty odnoszące się do zmiany i rozwoju, książki biograficzne i filmy o miłości

Malwina Frąckowiak-Walas

psycholog, trener TUS

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność psychologia kliniczna
 • Absolwentka kursów
 • Asystent dziecka z autyzmem
 • Trener treningu kontroli złości
 • Trener Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia
 • Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego
 • Pomoc dziecku zagrożonemu FAS/FASD i jego rodzinie
 • Filozofia planu daltońskiego- inspiracje
 • Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęła od wolontariatu na dziecięcym oddziale onkologicznym. Dalsze doświadczenie zdobywa pracując w przedszkolu oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Dziale Pieczy Zastępczej, gdzie pracuje z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych.
 • Specjalizuje się w pracy z dziećmi od 3 roku życia oraz ich rodzicami.
 • W naszej poradni zajmuje się konsultacjami z rodzicami oraz pracą z dziećmi
 • Prywatnie uwielbia gotować, czytać książki oraz grać w gry planszowe.

Martyna Maciejewska