Szkoła dla rodziców – kurs

Nazwa zajęć „Szkoła dla rodziców – Wychowywać to kochać i wymagać!

Termin: nabór do grupy trwa, zapisy i rezerwacja miejsca. Start 5.10.2022

Czas trwania zajęć:  15 spotkań ŚRODA 19.00-20.30 ( zajęcia 2 razy w miesiącu wg harmonogramu z uwzględnieniem przerw śwąitcznych feryjnych itp)

 Liczebność grupy: max 15 osób

Cena:  już od  50zł za 1 godzinę dydaktyczną zajęć 

Opis

Warsztaty psychoedukacyjne pt. „Szkoła dla rodziców.” przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina). Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Zajęcia prowadzone są: w formie warsztatowej, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze przez psychologów z wieloletnią praktyką. Istnieje możliwość odrobienia 2 spotkań z powodu nieobecności (choroba)

Na warsztatach

 • Nauczysz się :
  • lepiej  radzić sobie w codziennych kontaktach z dziećmi,
  • wyrażać oczekiwania tak, aby były przez dziecko, respektowane,
  • aktywnego, wspierającego słuchania,
  • motywowania dziecka do współdziałania,
  • modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • rozpoznawania, wyrażania, ale i akceptowania uczuć,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
  • uwalniać dzieci od grania narzuconych ról
  • chwalić i wyciągać konsekwencje
 • nabędziesz umiejętność dialogu i kształtowania relacji, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
 • udoskonalisz umiejętność porozumiewania się z dziećmi.
 • Dokonasz refleksji nad własnymi postawami wychowawczymi.
 • Zyskasz możliwość wymiany cennych doświadczeń.

Proponowana tematyka zajęć:

 • Granice w wychowaniu (co dobrego dla wychowawcy i dziecka wynika ze stawiania i egzekwowania granic?).
 • Uczucia (jak radzić sobie z trudnymi uczuciami dziecka).
 • Zachęcanie dziecka do współpracy (jak sprawić, żeby dziecko robiło to, czego od niego się oczekuje?).
 • Kary i konsekwencje w wychowaniu (stosować czy nie?).
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Zachęcanie dziecka do samodzielności.
 • Role – wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania tych ról.
 • Pomocna pochwała i zachęta.