Szkoła dla rodziców – kurs

Nazwa zajęć „Szkoła dla rodziców – Wychowywać to kochać i wymagać!

Termin: nabór do grupy trwa, zapisy i rezerwacja miejsca w zakładce on line

Czas trwania zajęć: 3h czwartek 18-21.00,.

Liczebność grupy: max 15 osób

Cena:
karnet na 10 spotkań * 650zł (karnet można kupić w wersji „ na prezent”)

*Jeśli w spotkaniu uczestniczy para rodziców obowiązuje zniżka na 2 rodzica -10%

lub

płatne w 3 ratach* (1 rata / spotkanie 1, 2, 3 i 10- 290zł, 2 rata / płatna przy 4 spotakniu- sp.4, 5, 6 -240zł. 3rata / płatna przy 7 spotkaniu – sp.7, 8, 9 – 220zł)

*Jeśli w spotkaniu uczestniczy para rodziców obowiązuje zniżka na 2 rodzica -10%

lub płatne co zajęcia -100 zł za zajęcia.

Opis

Warsztaty psychoedukacyjne pt. „Szkoła dla rodziców.” przeznaczone są dla rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina). Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Zajęcia prowadzone są: w formie warsztatowej, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze przez psychologów z wieloletnią praktyką. Istnieje możliwość odrobienia 2 spotkań z powodu nieobecności (choroba)

Na warsztatach

 • Nauczysz się :
  • lepiej  radzić sobie w codziennych kontaktach z dziećmi,
  • wyrażać oczekiwania tak, aby były przez dziecko, respektowane,
  • aktywnego, wspierającego słuchania,
  • motywowania dziecka do współdziałania,
  • modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • rozpoznawania, wyrażania, ale i akceptowania uczuć,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
  • uwalniać dzieci od grania narzuconych ról
  • chwalić i wyciągać konsekwencje
 • nabędziesz umiejętność dialogu i kształtowania relacji, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu,
 • udoskonalisz umiejętność porozumiewania się z dziećmi.
 • Dokonasz refleksji nad własnymi postawami wychowawczymi.
 • Zyskasz możliwość wymiany cennych doświadczeń.

Proponowana tematyka zajęć:

 • Granice w wychowaniu (co dobrego dla wychowawcy i dziecka wynika ze stawiania i egzekwowania granic?).
 • Uczucia (jak radzić sobie z trudnymi uczuciami dziecka).
 • Zachęcanie dziecka do współpracy (jak sprawić, żeby dziecko robiło to, czego od niego się oczekuje?).
 • Kary i konsekwencje w wychowaniu (stosować czy nie?).
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
 • Zachęcanie dziecka do samodzielności.
 • Role – wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania tych ról.
 • Pomocna pochwała i zachęta.