Trening emocjonalno-społeczny

Nazwa zajęć: TRENING EMOCJONALNO –SPOŁECZNY

(autorski Program na bazie Treningu Umiejętności Społecznych-TUS)

Termin: wtorek zostanie podany w połowie września

Czas trwania zajęć: 1h w tygodniu

Wiek uczestników: 7-9 lat, 9-11 lat

Liczebność grupy: max 8 osób

Cena: 320zł (zazwyczaj 4 spotkania w miesiącu – cena uzależniona jest od ilości planowanych w harmonogramie spotkań w miesiącu), obowiązują zniżki wg regulaminu.

Zapraszamy wszystkie dzieci:

 • postrzegane jako trudne, niegrzeczne,
 • sprawiające tzw „trudności”,
 • mające trudności w relacjach z dorosłymi (którym ciężko jest „dogadać się” z dorosłymi),
 • mające trudności adaptacyjne i trudności w relacjach z innymi,
 • trudno znoszące porażki.

Jakie korzyści przyniesie dziecku udział w zajęciach?

Celem warsztatu jest wzmocnienie szeroko pojętych umiejętności społecznych.

Dzieci poprzez zadania będą doskonalić umiejętność porozumiewania sie, będą miały okazję wykorzystać swoje mocne strony we wspólnym działaniu, doświadcza sposobów rozwiązywania konfliktów.

Kolejnym ważnym elementem jest poznanie własnych uczuć i emocji oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Warsztaty są też okazją do zobaczenia się w oczach innych w atmosferze bezpieczeństwa. Odpowiednio przekazana informacja zwrotna daje dziecku możliwość pracy nad sobą Dzieci będą próbować korygować swoje utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.

W ramach zajęć prowadzimy także zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

Celem zajęć jest:

 • budowanie własnej tożsamości i pozytywnej samooceny dziecka (poznawanie swoich mocnych stron),
 • kształtowanie i wzmacnianie umiejętności życia i działania w grupie,
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się,
 • rozszerzanie kompetencji radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • odkrywanie, nazywanie i radzenie sobie z emocjami,
 • wzbogacanie zasobu posiadanych przez dzieci środków ekspresji uczuć,
 • uczenie się sposoby odreagowywania napięć emocjonalnych,
 • wyrażanie swoich uczuć w sposób akceptowalny w społeczeństwie,
 • adekwatniejsze radzenie sobie z sytuacjami silnego napięcia emocjonalnego,
 • uczenie dziecka radzenia sobie z poczuciem bezradności i bezsensu,
 • wzmacnianie poczucia kontroli i poczucia wpływu na swoje zachowanie,
 • budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
 • rozwijanie samoświadomość,
 • wzmacnianie zdolność do krytycznej oceny zachowań własnych i innych ludzi.

Obowiązuje konsultacja wstępna z rodzicami.