Terapia rodzinna

Kiedy dzieci przeżywają trudności, często kieruje się na terapię całą rodzinę.

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie, zobaczenie trudności i wywołanie zmian poprzez wskazanie źródeł konfliktu, nazwanie ich oraz wspólną pracę nad ich rozwiązaniem oraz odbudowa więzi między jej członkami.

Zdarza się, że funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy psychologicznej/ psychiatrycznej wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, a także rodzina ma istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego.

Terapia rodzinna pozwala też głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach rodzinnych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt patrzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący. Terapia rodzinna obejmuje zatem nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również całą najbliższą jego rodzinę.

Terapia rodzinna polega na rozmowie członków rodziny z terapeutą o trudnościach we wzajemnych relacjach. Opiera się na założeniu, że rodzina jest jak system naczyń połączonych – kiedy jeden z domowników ma problemy, odbijają się one negatywnie na jego najbliższych, a to z kolei przyczynia się to powstawania nieporozumień i konfliktów.

Prowadzimy systemową terapię rodzinną, prowadzoną przez dwoje terapeutów.