Pedagodzy

Agnieszka Kop-Ostrowska

Pedagog, diagnosta, terapeuta, trener ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

 • Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim specjalność: opiekuńczo- wychowawcza (a także) poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w zakresie Diagnoza i terapia pedagogiczna na WSH w Szczecinie
 • Absolwentka kursów :
  • Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej Kraków 1996-1997
  • „Szkoła socjoterapii i psychologicznego treningu grupowego”
  • „Strategie skutecznego uczenia się i zadawania egzaminów”
  • „Glottodydaktyka- edukacja językowa i matematyczna przedszkolna i wczesnoszkolna”
  • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – część I, II, III i superwizje.
  • „Jak wspierać rodziców w trudnych sytuacjach rodzinnych”
  • „Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem”
  • „Szkoła dialogu z dziećmi i nie tylko”
  • „Jak rozmawiać z uczniami o śmierci”
  • „Pozytywna dyscyplina – skuteczne sposoby na dobry klimat klasowy”
  • „Dzieci i młodzież w kryzysie psychologicznym”
  • „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród
  • dzieci i młodzieży w szkole”
  • Specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej :
  • Baterią metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 7-9 lat, 10-12 lat, 13- 15lat, 16+,
  • Baterią metod diagnozy dyskalkulii u uczniów w wieku 10-12 lat oraz 13-16 lat
  • Certyfikowany trener „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako
  • Pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Szczecinie
  • Nauczyciel psychologii w Liceum Ogólnokształcące STO w Szczecinie
  • Kurator społeczny przy Sądzie Rodzinnym i Opiekuńczym w Szczecinie
  • Pedagog terapeuta w Międzyszkolnym Gabinecie Terapii Dysleksji przy Szkole Podstawowej nr 64 w
  • Szczecinie
  • Wykładowca na studiach podyplomowych „Diagnoza i terapia pedagogiczna” (Uniwersytet
  • Szczeciński)
  • Pedagog w Akademii Malucha w Pałacu Młodzieży
  • Trener ODN Salonu Edukacyjnego „Empiria”
  • Trener TUS) „treningu umiejętności społecznych”
 • Specjalizuje się w pracy z rodzicami i wychowawcami w obszarze wspierania ich kompetencji wychowawczych, diagnozie i terapii pedagogicznej
 • W naszej poradni zajmuje się:
  • doradztwem wychowawczym dla rodziców (konsultacje indywidualne, warsztaty psychoedukacyjne)
  • diagnozą dzieci i młodzieży (gotowość szkolna, niepowodzenia szkolne, ryzyko dysleksji, dysleksja, dyskalkulia)
  • terapią pedagogiczną (wsparcie dzieci w nauce czytania, pisania i nauce matematyki, konsultacje dla rodziców)

Prywatnie żona bardzo fajnego męża, mama dwójki dorosłych już nie zawsze fantastycznych dzieci, miłośniczka wszelkich istot żywych zakochana szczególnie w psach, wszelakich wędrówkach i jeździe na rowerze.


“Jutro będzie nowy długi dzień. Twój własny , od początku do końca. To przecież bardzo przyjemna myśl” (Muminki)

 Karolina Dejer 

Pedagog specjalny, neuroterapeuta metody biofeedback.

Pedagog specjalny
Specjalista w pracy z osobami w spektrum autyzmu
Neuroterapeuta metody biofeedback
Trener grup

 • Ukończyła studia:
  • Pedagogikę specjalną, specjalność rewalidacyjna na Uniwersytecie Szczecińskim
  • Pedagogikę ogólną i szkolną w Wyższej Szkole Zawodowej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk
  • Humanistycznych
  • Diagnozę i terapię pedagogiczną z elementami socjoterapii w Koszalińskiej Wyższej Szkole Humanistycznej
  • Edukację i terapię osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej w Collegium da Vinci
 • Absolwentka kursów
  • Teoria i praktyka EEGBiofeedback w teorii i praktyce w Instytucie EEGbiofeedback Michaela Pakszysova
  • Trening zastępowania agresji TZA-ART w Warszawski instytut Profilaktyki Karan
  • III Szkołę Mediacji w Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji
  • Terapia behawioralna, III modułowy kurs bazowy z zakresu stosowanej analizy zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej
  • Diagnoza Psychopedagogiczna w praktyce w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Centrum Metody Krakowskiej
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – Centrum Metody Krakowskiej
  • Terapia Neurobiologiczna – Centrum Metody Krakowskiej
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – Centrum Metody Krakowskiej
  • Trening Umiejętności Społecznych w terapii osób z autyzmem
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się – Ewa Przebinda, Kraków
  • Obsługa oraz wykorzystanie programu MOWik w terapii osób niemówiących – Ewa Przebinda, Ewa Grzelak, Kraków
  • Kinezjologia Edukacyjna Brain Gym metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg metody Weroniki Sherborne
  • Terapia Ręki I i II stopień – Centrum Szkoleniowe Soyer
  • Uprawnienia diagnostyczne Diagnozowanie Dysleksji Rozwojowej-Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych- Bateria 7/9, 10/12,13/15/16plus, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

Swoje doświadczenie zawodowe jako pedagog zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz młodymi dorosłymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej.
Brała udział jako słuchacz i prelegent w wielu konferencjach naukowych o tematyce pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Posiada stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
W naszej Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, wsparciem i terapią osób ze spektrum autyzmu, terapią metodą biofeedback, treningiem koncentracji z wykorzystaniem multimediów, konsultacjami dla rodziców, psychoedukacją.
Prywatnie pasjonatka życia – podróży, książek, ogrodu, jazdy na rowerze, praktyki uważności i jogi, dobrego jedzenia. Wdzięczna za każdy dzień i nowy poranek.
„ Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem ‘’ Owidiusz