EEG Biofeedback

EEG Biofeedback (EEGBFB) 

Twoje dziecko ma trudności z koncentracją? Wydaje Ci się że dziecko nie da sobie rady w szkole? A może ma przed sobą trudny egzamin i mocno się stresuje?

Biofeedback jest treningiem dla dzieci  już od lat 4! stosowanym profilaktycznie dla optymalizacji zachowania, emocji i uczenia się u dzieci i dzieci utalentowanych już w przedszkolu. Dzięki EEG BIOFEEDBACK można optymalnie przygotować dzieci do szkoły.

Terapeutycznie

Jednak najczęściej EEGBFB jest stosowany jako metoda terapeutyczna u dzieci z:

 • ADHD i ADD (nadpobudliwością, impulsywnością, zaburzeniami  koncentracji i utrzymywaniem uwagi w różnym stopniu),
 • trudnościami uczenia się i zachowania jak: 
 • dysleksją, 
 • dysgrafią, 
 • dysortografią, 
 • dyskalkulią,
 • dyspraksją, 
 • agresją i autoagresją, 
 • wolnym tempem pracy,
 • niską motywacją
 • niepowodzeniami szkolnymi.

również po: 

 • w autyzmie i całym spektrum zaburzeń autystycznych
 • w zespole Aspergera
 • w zespole Downa i zaburzeniach rozwoju psychoruchowego
 • mózgowym porażeniu dziecięcym, 
 • OCD (Zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych)

U dorosłych EEG BFB najczęściej stosuje się przy:

 • depresji, lękach, panice,
 • niskiej motywacji, wypaleniu zawodowym,
 • w życiowych sytuacjach kryzysowych,niskiej odporności na stres,
 • w chorobie tikowej,
 • w zaburzeniach snu – zasypiania, budzeniu się, lunatykowaniu,
 • w bólach głowy i migrenach.

Podczas badania nic nie dodajemy ani nie zabieramy z mózgu. Odczytujemy jakie fale mózgowe pacjent tworzy, które są prawidłowe. Za ich tworzenie pacjenta nagradzamy. Jest to szybkie uczenie mózgu by tworzył te najlepsze i poprawne fale mózgowe. 

Pacjent dąży do wygrania z komputerem – uczy się błyskawicznie tworzenia poprawnych fal mózgowych a tym samym poprawia swój stan kliniczny – samopoczucie, nastrój, zmniejsza stres, agresję, polepsza koncentrację i pamięć, wycisza nadpobudliwość, zmniejsza tremę, poprawia szybkość i sprawność /to ważne jeżeli uprawia sport lub jest po wypadku/ …

Zobaczysz jak bardzo kreatywny jest mózg Twojego dziecka, jak prawidłowo uczony i nagradzany – umie osiągnąć wspaniałe wyniki…