Kategoria: Notatki dla rodziców

Notatki dla rodziców: 0

Notatki dla rodziców:

Specyficzne trudności w nauce matematyki JAK MOŻEMY POMÓC dziecku ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki? Cz.2 Opracowanie: mgr Joanna Cichocka matematyk, specjalista w zakresie diagnozy, terapii i edukacji matematycznej ukształtowanie psychicznej dojrzałości do uczenia...

Notatki dla rodziców 0

Notatki dla rodziców

Specyficzne trudności w nauce matematyki Dyskalkulia, Dysleksja i inne przyczyny trudności – jak sobie z nimi radzić? Cz.1 Opracowanie: mgr Joanna Cichocka matematyk, specjalista w zakresie diagnozy, terapii i edukacji matematycznej Trudności z nauką...