Diagności

Grażyna Seul

Psycholog, mediator.Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jest specjalistką w diagnozowaniu dzieci w wieku od 6 do 17 lat (gotowość szkolna, trudności dydaktyczne: ogólne, dyslektyczne, dyskalkulia, trudności wychowawcze). Prowadzi zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, a także „warsztaty skutecznego uczenia się”.

Wspiera rodziny w sytuacjach trudnych – jest mediatorem sądowym (z listy mediatorów przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego).

Prowadzi konsultacje dla kadry pedagogicznej,  jest w tej materii osoba która posiada zarówno szeroką wiedze teoretyczną, jak doświadczenie wyniesione z pracy w różnych placówkach edukacyjnych.

Prywatnie: mężatka, matka 2 dorosłych synów, właścicielka kotki, pasjonatka czytania książek, rękodzieła, gimnastyki dla starszych pań.

Maria Zabłocka

Psycholog, pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, na co dzień pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr  1 oraz Oddziału Neurologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie;  w działalności zawodowej zajmuje się diagnozą, wsparciem oraz psychoedukacją; prowadzi indywidualne konsultacje oraz zajęcia grupowe; specjalizuje się w pomocy dzieciom z trudnościami emocjonalnymi, obniżonym poczuciem własnej wartości,  zaburzeniami lękowymi; ukończyła roczny kurs terapii behawioralno-poznawczej dzieci i młodzieży, obecnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie  neuropsychologii klinicznej

Kaja Wybieralska

Psycholog, diagnosta, specjalista od Maluchów

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: Psychoterapia zaburzeń psychicznych, Organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne);
 • Dodatkowo w ramach studiów podyplomowych ukończyła wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz przygotowanie pedagogiczne;
 • Edukator Pozytywnej Dyscypliny rodziców i wczesnego dzieciństwa (po szkoleniu certyfikacyjnym);
 • Ukończyła liczne szkolenia z zakresu diagnozy i wsparcia dzieci i dorosłych (w tym m.in. z zakresu Dialogu Motywującego, Treningu Umiejętności Społecznych itd.);
 • Autorka wielu artykułów z zakresu psychologii (np.: „Ciało i body-shaming we współczesnej kulturze”, „Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu obrazu własnego ciała u nastolatków i młodych dorosłych”, „Uzależnienie od Internetu i komputera – dalsze analizy”);
 • Doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (5 lat), placówkach zdrowia psychicznego i oświatowych, prowadząc zajęcia ze studentami na uczelni wyższej, szkolenia dla firm (także z branży edukacyjnej) oraz uczestnicząc w działaniach z zakresu psychologii pracy – rozwoju kompetencji pracowników;
 • W naszej poradni zajmuje: się diagnozą psychologiczną (przede wszystkim dzieci w wieku od 0 do 6, a także w wieku szkolnym), konsultacjami dla rodziców (wychowawczymi, a także spotkaniami wsparciowymi w sytuacji rozwodu, w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci) konsultacjami dla dzieci (psychoedukacja w zakresie kompetencji emocjonalno- społecznych, w sytuacji rozwodu rodziców). zmienić

Dagmara Baszczyk 

Psycholog, pedagog, diagnosta, socjoterapeuta

 • Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: psychologia kliniczna, oraz studia magisterskie Pedagogika, specjalność: Praca Socjalna i Resocjalizacja także na US
 • Poszerzała swa wiedze kończąc studia podyplomowe w zakresie
  • Edukacji i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie,
  • Surdopedagogiki, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Szczecinie,
  • Diagnozy i terapii pedagogicznej, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie,
  • Socjoterapii, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie,
 • Absolwentka kursów :
  • „Terapia behawioralna w teorii i praktyce. III-modułowy kurs bazowy z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania”;
  • „Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psychiatrą w kompleksowej terapii dziecka”;
  • „Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo”;
  • „Słyszeć nie znaczy słuchać – o centralnych zaburzeniach przetwarzania słuchowego”;
  • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”;
 • Certyfikowany trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych); oraz „Szkoły dlarodziców i wychowawców” Absolwentka szkoły „Rok z terapią poznawczo-behawioralnądzieci i młodzieży
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog dziecka niepełnosprawnego z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi (CPP) oraz jako. psycholog szkolny w 1 ze szczecińskich szkół podstawowych oraz jako pedagog Ośrodek Terapii Dysleksji, Uczestniczyła jako psycholog w Projekcie Karkonoskiego Sejmiku do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. Działalność Międzyregionalnego Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 • Specjalizuje się w diagnostyce i poradnictwie dotyczącym prawidłowego i zaburzonego rozwoju małego dziecka, a także szeroko pojętą diagnozą spektrum autyzmu
 • W naszej poradni zajmuje się diagnozą psychologiczno- pedagogiczna maluchów, diagnozą z obszaru spektrum oraz diagnozą gotowości szkolnej a także konsultacjami wychowawczymi dla rodziców dzieci do lat 6
 • Jest mamą trójki dzieci i codziennie doświadcza trudów i radości bycia rodzicem. W wolnych chwilach gra w gry planszowe. Wakacje najchętniej spędza w górach.


„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie” – Jan Paweł II

Agnieszka Budziszewska

Anna Stypuła

Psycholog, , diagnosta, trener TUS

 • Psycholog ze specjalizacją psychologia kliniczna (Uniwersytet Szczeciński). Ukończyła także studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na Wyższej Szkole Bankowej oraz studia podyplomowe „Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu” na Wyższej Szkole Humanistycznej.
 • Aktualnie poszerza swą wiedzę na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku „Edukacja i Terapia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Absolwentka kursów :
  • Uprawnienia diagnostyczne do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanforda-Bineta
  • -Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD?
  • Akademia Praktyka Moduł I. Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym
  • -Jak pracować z „autystyczną seksualnością”
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem w chaosie sensorycznym. –
  • Racjonalna Terapia Zachowania. I stopień
 • Certyfikowany diagnosta ADOS -2 oraz PEP-R (diagnoza, terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju od 0 do lat 12)
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog/ terapeuta w Dziennym Ośrodku Terapeutyczno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (KTA) oraz jako psycholog stażysta w SPSK Nr 1 (Katedra i Klinika Psychiatrii PUM)
 • W naszej poradni zajmuje się diagnozą spektrum autyzmu metodą ADOS 2, szeroko pojęta diagnozą funkcjonalną (z obszaru spektrum oraz diagnozą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ) a także prowadzi grupy TUS. Diagnozuje zarówno maluchy, jak i dzieci starsze oraz dorosłych
 • Specjalizuje się w pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną
 • Prywatnie miłośniczka książek, górskich wycieczek i kawy ☕ W wolnych chwilach starająca się poszerzać wiedzę z zakresu metod diagnostycznych i psychologii..

Magdalena Korzonek-Czuchaj

Pedagog, diagnosta, terapeuta

 • Ukończyła Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Kierunek: pedagogika, specjalność: rewalidacja poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe „Logopedia i Glottodydaktyka – Uniwersytet Szczeciński; Diagnoza i Terapia Pedagogiczna – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP; Edukacja i Terapia Osób z Autystycznego Spektrum Zaburzeń – Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP oraz Integracja Sensoryczna – Diagnoza i Terapia – Wyższa Szkołą Humanistyczna TWP w Szczecinie oraz Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „SYNAPSIS”
 • Absolwentka kursów m.in.:
  • Prowadzenie pracy edukacyjno-terapeutycznej z rodzicami wg metody Carole Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”
  • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
  • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”
  • „Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera”-
  • Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera
  • Szkolenie I i II stopnia w zakresie terapii integracji sensorycznej
  • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem. Kurs III stopniowy
 • Aktualnie w trakcie certyfikacji z ADOS-2
 • Wiedzę i doświadczenie zaczęła zdobywać ponad 20 lat temu podejmując współpracę ze szczecińskim Oddziałem Krajowego Towarzystwa Autyzmu pracując jako pedagog – terapeuta i konsultant oraz aktualnie jako pedagog w dziale dziecka niepełnosprawnego w Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym w Szczecinie. Ma ogromne doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadziła zajęcia terapeutyczne, edukacyjne i warsztatowe. Diagnozuje poziom rozwoju, potrzeb i możliwości dzieci, młodzieży i dorosłych. Od wielu lat prowadzi poradnictwo dotyczące osób z ASD, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Brała udział
  • w programie „Badabada” Fundacji SYNAPSIS i Katedry Psychologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii UW w projekcie badawczym dotyczącym przydatności polskich wersji narzędzi przeznaczonych do wczesnego identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi
  • w realizacji projektu Adaptacja Profilu Psychoedukacyjnego – 3 (PEP-3) do warunków polskich prowadzonych przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania się Zwierząt i Ludzi z Warszawy pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Pisuli
  • aktualnie wykłada w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie na kierunku Integracja sensoryczna – Diagnoza i Terapia
 • Specjalizuje się w diagnozie i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • W naszej Poradni zajmuje się diagnozą maluszków już do 1 r.ż., diagnozą osób z podejrzeniem nieprawidłowości w rozwoju, w tym z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu, a także konsultacjami dla rodziców
 • Prywatnie jest mamą dwójki zachwycających dzieci (10 latki i 5 latka) i z ciekawością obserwuje jak się rozwijają. Lubi cytaty odnoszące się do zmiany i rozwoju, książki biograficzne i filmy o miłości

 Karolina Dejer 

Pedagog specjalny, neuroterapeuta metody biofeedback.

Pedagog specjalny
Specjalista w pracy z osobami w spektrum autyzmu
Neuroterapeuta metody biofeedback
Trener grup

 • Ukończyła studia:
  • Pedagogikę specjalną, specjalność rewalidacyjna na Uniwersytecie Szczecińskim
  • Pedagogikę ogólną i szkolną w Wyższej Szkole Zawodowej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk
  • Humanistycznych
  • Diagnozę i terapię pedagogiczną z elementami socjoterapii w Koszalińskiej Wyższej Szkole Humanistycznej
  • Edukację i terapię osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej w Collegium da Vinci
 • Absolwentka kursów
  • Teoria i praktyka EEGBiofeedback w teorii i praktyce w Instytucie EEGbiofeedback Michaela Pakszysova
  • Trening zastępowania agresji TZA-ART w Warszawski instytut Profilaktyki Karan
  • III Szkołę Mediacji w Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji
  • Terapia behawioralna, III modułowy kurs bazowy z zakresu stosowanej analizy zachowania w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej
  • Diagnoza Psychopedagogiczna w praktyce w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych – Centrum Metody Krakowskiej
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania – Centrum Metody Krakowskiej
  • Terapia Neurobiologiczna – Centrum Metody Krakowskiej
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – Centrum Metody Krakowskiej
  • Trening Umiejętności Społecznych w terapii osób z autyzmem
  • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się – Ewa Przebinda, Kraków
  • Obsługa oraz wykorzystanie programu MOWik w terapii osób niemówiących – Ewa Przebinda, Ewa Grzelak, Kraków
  • Kinezjologia Edukacyjna Brain Gym metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
  • Metoda Ruchu Rozwijającego wg metody Weroniki Sherborne
  • Terapia Ręki I i II stopień – Centrum Szkoleniowe Soyer
  • Uprawnienia diagnostyczne Diagnozowanie Dysleksji Rozwojowej-Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych- Bateria 7/9, 10/12,13/15/16plus, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych

Swoje doświadczenie zawodowe jako pedagog zdobywała w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz młodymi dorosłymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej.
Brała udział jako słuchacz i prelegent w wielu konferencjach naukowych o tematyce pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Posiada stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
W naszej Poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, wsparciem i terapią osób ze spektrum autyzmu, terapią metodą biofeedback, treningiem koncentracji z wykorzystaniem multimediów, konsultacjami dla rodziców, psychoedukacją.
Prywatnie pasjonatka życia – podróży, książek, ogrodu, jazdy na rowerze, praktyki uważności i jogi, dobrego jedzenia. Wdzięczna za każdy dzień i nowy poranek.
„ Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem ‘’ Owidiusz

Izabela Palczewska

Pedagog

 • Ukończyłam pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Szczecińskim, a także poszerzałam swoją wiedzę na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnozy i terapii pedagogicznej” oraz „Doradztwa zawodowego i psychospołecznego”.
 • Jestem absolwentką szeregu szkoleń i kursów dotyczących pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i nabywania umiejętności matematycznych.
 • Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i średnich. Badam przyczyny problemów w nauce czytania, pisania oraz w nabywaniu umiejętności matematycznych.
 • W naszej poradni prowadzę terapię wspomagającą rozwój kompetencji matematycznych dzieci i młodzieży. Pomagam im również w przygotowaniu się do egzaminów z matematyki oraz w powtórzeniu wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu w sytuacjach nawarstwienia się zaległości programowych.
 • Styl mojej pracy sprzyja poprawie motywacji do uczenia się matematyki u dzieci oraz obniżenia lęku przed tym przedmiotem.
 • Prywatnie jestem mamą dwójki dorosłych już dzieci. Lubię wycieczki krajoznawcze i uprawę roślin doniczkowych.


„Tylko nie martw się przez cały dzień. Wyznacz sobie na to godzinę, a później ciesz się życiem.” Ks. Jan Kaczkowski

Agata Pielka

pedagog, diagnosta, trener grup

 • Ukończyła pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Szczecińskim, a także poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w zakresie „Logopedii” na (US) oraz „Diagnozy i terapii pedagogicznej” (WSH).
 • Absolwentka kursów : glottodydaktyki i diagnozy trudności w uczeniu się matematyki
 • Posiada specjalizację l stopnia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.
 • Aktualnie interesuje się formami pomocy dla osób doświadczających traum I zaniedbań.
 • Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog poradni psychologiczno-pedagogicznej i w innych placówkach. Od lat prowadzi liczne grupy dzieci i młodzieży we współpracy z rodzicami i nauczycielami.
 • Specjalizuje w diagnozie pedagogicznej dzieci od 6 roku życia, a także specyficznych trudności w nauce w tym osób dorosłych. Pomaga w „Przejściu przez zmianę – wsparcie w kryzysie rodzinnym”
 • W naszej poradni zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną.
 • Prywatnie lubi być wśród przyjaciół, należy do Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.

„ Każdy mur jest bramą…”