Zniżki

PORADY, KONSULTACJE, SESJE INDYWIDUALNE

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR)

 • 5% na diagnozę psychologiczna – pedagogiczną
 • 5% na konsultację z psychologiem, pedagogiem
 • 5% na terapie psychologiczną

Dla dzieci pracowników cywilnych  oraz funkcjonariuszy służb mundurowych

 • 5%  na konsultację z psychologiem, pedagogiem
 • 5% na terapie psychologiczną oraz
 • 5% terapię SI w poniedziałek, środę, piątek lub sobotę

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodziny – Szczecin Przyjazny Rodzinie( SKR)

 • 10% na zajęcia w Akademii Rodzica,
 • 20% na diagnozę predyspozycji zawodowych,
 • 10% na wybrane zajęcia, konsultacje i diagnozę oznaczone w danym miejscu pszczółką (co miesiąc inne).Zajęcia oznaczone pszczółką prezentowane są na dany miesiąc na naszej stronie FB oraz na tablicy przed poradnią

Karnety – biofeedback, logopeda, neurologopeda, terapia pedagogiczna, psychologiczna

 • 10 x   5% zniżki
 • 2 0x   10% zniżki

 DIAGNOZY

5% TYLKO dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KRD) na w/w diagnozę

ZAJĘCIA GRUPOWE
Zajęcia dla dzieci *

5% na zajęcia  dla rodzeństwa lub posiadaczy SKR

5% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

5% dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych (SG, PSP, Policja, wojsko)

5% dla służby medycznej

* Zniżki łączą się  max do 15%

regulamin zniżek obowiązuje od 1.09.2021