Zniżki

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (KDR)

 • 10% na konsultację z psychologiem, pedagogiem
 • 5% na zajęcia w Szkołę dla Rodziców, Szkołę Odpowiedzialnych Rodziców

Dla dzieci pracowników cywilnych  oraz funkcjonariuszy służb mundurowych

 • 10%  na konsultację z psychologiem, pedagogiem
 • 5% na zajęcia w Szkołę dla Rodziców, Szkołę Odpowiedzialnych Rodziców

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodziny – Szczecin Przyjazny
Rodzinie( SKR)

 • 5% na zajęcia w Szkołę dla Rodziców, Szkołę Odpowiedzialnych Rodziców
 • 10% na wybrane zajęcia, konsultacje i diagnozę oznaczone w danym miejscu pszczółką (co miesiąc inne).Zajęcia oznaczone pszczółką prezentowane są na dany miesiąc na naszej stronie FB oraz na tablicy przed poradnią
  • 09.22 pierwsza konsultacja psychologiczna
  • 10.22 terapia pedagogiczna
  • 11.22 doradca zawodowy
  • 12.22 SI
  • 1.23 psycholog
  • 2.23 terapia matematyczna
  • 3.23 terapia Tomatisa
  • 4.23 terapia Johansena
  • 5.23 Indywidualny trening efektywnego uczenia się
  • 6.23 diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

ZAJĘCIA GRUPOWE
Zajęcia dla dzieci *

5% na zajęcia  dla rodzeństwa lub posiadaczy SKR oraz Karty Dużej Rodziny
5% dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych (SG, PSP, Policja, wojsko)

* Zniżki łączą się  max do 10%
regulamin zniżek obowiązuje od 5.09.2022