Konsultacje wychowawcze

Są to zazwyczaj jednorazowe spotkania dla rodziców w ramach psychoedukacji, wsparcia,
poradnictwa mające na celu poradę w sprawie aktualnie pojawiających się trudności wychowawczych.


Wizyty skierowane są do Rodziców którzy potrzebują wsparcia, konsultacji pojawiających się
problemów z dzieckiem ( wychowawczych, emocjonalnych).


Nie są to spotkania mające na celu diagnozę dziecka( np. na zlecenie lekarza), ani szkolenia
umiejętności wychowawczych w formie indywidualnego mini kursu.


Konsultacje wychowawcze najczęściej realizowane są w ramach jednorazowej konsultacji (do 90min)


Można też skorzystać indywidualnego cyklu spotkań Rodziców w ramach Szkoły Odpowiedzialnych Rodziców (SOR) 120min lub grupowych zajęć „Szkoła dla Rodziców ” 15tyg x1,5h