Diagnozy

Diagnoza psychologiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, pedagogiczna, edukacyjna, zawodowa stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu  z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonej diagnozie planowane są oddziaływania terapeutyczne.

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz 1 do 4 spotkań z dzieckiem (większa ilość spotkań potrzebna jest przy diagnozie małego dziecka do 6 r.ż.)

Jeśli zaistnieje potrzeba psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. 

Prowadzimy między innymi:

 • diagnozę dojrzałości przedszkolnej. Diagnoza dojrzałości przedszkolnej dzieci 3 i 4 letnich. Badania dojrzałości przedszkolnej będą pomocne, gdy: rodzice nie są pewni czy dziecko jest wystarczająco samodzielne oraz dojrzałe emocjonalnie i społecznie, chcą wiedzieć, w jaki sposób przygotować dziecko do edukacji przedszkolnej, pragną zminimalizować trudności związane z adaptacją przedszkolnej
 • diagnozę dojrzałości szkolnej dzieci 5-cio i 6-cio letnich. Badania gotowości szkolnej mają na celu ocenę dojrzałości dziecka oraz rozwoju umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia zerówki lub pierwszej klasy.
 • diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 • diagnozę osobowości
 • diagnozę intelektu
 • diagnozę w kierunku Aspergera
 • diagnozę w kierunku ADHD
 • diagnozę małego dziecka (np. w ramach bilansu zdrowia 2 latka)
 • diagnozę PEDAGOGICZNĄ
 • diagnozę LOGOPEDYCZNĄ i NEUROLOGOPEDYCZNĄ
 • diagnozę PREDYSPOZYCJI EDUKACYJNE i ZAWODOWYCH

Na wniosek rodzica po diagnozie wydajemy między innymi :

 • opinię psychologiczną
 • opinię psychologiczno-pedagogiczną dla szkoły, przedszkola
 • zaświadczenia
 • informacje o wynikach diagnozy