Diagnozy

Diagnoza psychologiczna, logopedyczna, neurologopedyczna, pedagogiczna, edukacyjna, zawodowa stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu  z rodzicami i dzieckiem oraz testy psychologiczne. Po zakończonej diagnozie planowane są oddziaływania terapeutyczne.

Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz 1 do 4 spotkań z dzieckiem (większa ilość spotkań potrzebna jest przy diagnozie małego dziecka do 6 r.ż.)

Jeśli zaistnieje potrzeba psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną, logopedyczną. 

Prowadzimy między innymi:

 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę pedagogiczną
 • diagnozę logopedyczną
 • diagnozę predyspozycji edukacyjne i zawodowych
 • diagnozę integracji sensorycznej
 • diagnozę dojrzałości szkolnej .
 • diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia)
 • diagnozę osobowości
 • diagnozę intelektu itp
 • diagnozę kierunku  spectrum autyzmu ( przesiewowe oraz  ADOS i ADI-R)
 • diagnozę w kierunku ADHD
 • diagnozę zaburzeń koncentracji 
 • diagnozę trudności w nauce  matematyki
 • diagnozę rozwoju małego dziecka (np. w ramach bilansu zdrowia 2 latka)
  inne

Na wniosek rodzica po diagnozie wydajemy między innymi :

 • opinię psychologiczną
 • opinię psychologiczno-pedagogiczną dla szkoły, przedszkola
 • zaświadczenia
 • informacje o wynikach diagnozy