Terapeuta matematyczny

Joanna Cichocka

Pedagog, diagnosta, matematyk

 • Ukończyła matematykę na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność: zastosowanie matematyki , (a także) poszerzała swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe w Techniki Informatyczne i technologie Informacyjne( Collegium Balticum).
 • Absolwentka kursów :
  • Kurs Pedagogiki Montessori
  • Letnia Akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej
  • Kurs „Optodysleksja – dysleksja” – zaburzenia widzenia a problemy w nauce
  • Kurs „System Numicon jako wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych w edukacji i terapii pedagogicznej”
  • Dyskalkulia. Piętno ucznia wyzwanie dla nauczyciela
  • Dyskalkulia 2.
  • Zegarkowo i Bajkowa Tabliczka Mnożenia
  • Podstawy rozpoznawania i różnicowania zaburzeń w uczeniu się.
  • Terapia uczniów starszych ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się matematyki (kl. 4-8)
 • Certyfikowany diagnosta i terapeuta w zakresie trudności w nauce matematyki dzieci i młodzieży, oraz terapeuta dyskalkulii i dysleksji w aspekcie uczenia się matematyki..
 • Aktualnie poszerza swą wiedze na kursach dotyczących najnowszych odkryc w diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się
 • Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w uczeniu matematyki w nauczaniu indywidualnym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych (na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum) Od ponad 5lat prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki a także współpracuje z nasza poradnią wspierając diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,
 • Specjalizuje się w diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się matematyki szczególnie w diagnozie dyskalkulii oraz terapii matematycznej. Diagnozuje także z osoby dorosłe.
 • W naszej poradni jest specjalistą wspierającym diagnozę trudności z nauką matematyki oraz terapia matematyczną .
 • Prywatnie żona, mama córki w wieku szkolnym. Pasjonatka pedagogiki Montessori, gier planszowych i malarstwa i fizyki kwantowej..„”

Ważny film: Człowiek, który zobaczył nieskończoność