Poradnia dorosłych

Indywidualny Plan Działania (IPD)

Decyzja o wyborze dalszej drogi kształcenia czy zawodowej jest procesem i w tej wersji najlepiej służy klientowi. Warto poszerzyć ją o diagnozę predyspozycji zawodowych.

Pakiet INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA to dwa w jednym czyli badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych oraz wsparcie doradcy w procesie podejmowania decyzji. IPD to zazwyczaj 3 do 5 spotkań, rozciągnięte w czasie, tak by klient mógł przyjrzeć się swoim zdolnościom, umiejętnościom, mocnym stronom, ale i słabszym cechom. Pierwsze spotkanie Doradca i psycholog towarzyszy klientowi w podjęciu decyzji, poprzez  takie prowadzenie spotkań, by klient mógł przyjrzeć się sobie z różnych perspektyw i podjął jak najtrafniejszą decyzję.

Ważne jest w tym procesie, że to nie doradca podejmuje decyzję, a klient dochodząc do tej decyzji przy wsparciu specjalisty.

  • dla osób dorosłych zmieniających pracę,
  • poszukujących swojej drogi zawodowej, szukających pracy, 
  • dla osób mających poczucie zagubienia wypalenia w pracy.

Diagnoza psychologiczna

Diagnozujemy :

  • specyficzne trudności w uczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
  • osobowość,
  • intelekt.

Psychoterapia

Terapia psychologiczna i psychoterapia.

Prowadzimy psychoterapię dorosłych w nurcie psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym i systemowym oraz terapię psychologiczną, w ramach pomocy psychologicznej.

Terapia logopedyczna

Prowadzimy terapię logopedyczną osób dorosłych . Szczególnie zapraszamy osoby po różnych innych zawirowaniach zdrowotnych (np. udar, wypadek).

Psycholog

W życiu każdego może przyjść taki moment, kiedy źle się czujemy w naszej codzienność ,, nie radzimy sobie z sytuacją, która nas zaskoczyła, Dzieje się coś w naszym życiu co nas niepokoi, przytłacza lub po prostu zastanawia. Jeśli trudności nas przerastają, brak nam pomysłu, lub zwyczajnie chcemy „coś „ zmienić w naszym życiu to jest to czas w którym warto umówić się na wizytę do psychologa.

Jeśli obserwujesz u siebie trudności – nie czekaj.

Konsultacja psychologiczna rozwieje obawy, a może się okazać ,że terapia nie będzie potrzebna.