Poradnia dorosłych

Diagnoza psychologiczna

Diagnozujemy :

  • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
  • osobowość,
  • intelekt.

Psychoterapia

Psychoterapia to metoda leczenia opierająca się na oddziaływaniach środkami psychologicznymi na osoby chore, cierpiące z powodu zaburzeń rozmaitych zaburzeń i problemów natury psychiczne. Oddziaływania te, podporządkowane są aktualnej wiedzy naukowej dotyczącej zarówno przyczyn powstawania poszczególnych symptomów i zaburzeń, jak i najefektywniejszych sposobów ich leczenia. Są prowadzone przez uprawnionego specjalistę  – psychoterapeutę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Psychoterapeutami mogą być psychiatrzy, pedagodzy , psycholodzy

Osoby będące w trakcie szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty prowadzą psychoterapię od 3 roku certyfikacji ( w 4 letnim cyklu) pod  ścisłym nadzorem superwizora. 

Prowadzimy psychoterapię dorosłych w nurcie psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym i systemowym 

Psycholog

W życiu każdego może przyjść taki moment, kiedy źle się czujemy w naszej codzienność , nie radzimy sobie z sytuacją, która nas zaskoczyła, Dzieje się coś w naszym życiu co nas niepokoi, przytłacza lub po prostu zastanawia. Jeśli trudności nas przerastają, brak nam pomysłu, coś nas przytłacza lub zwyczajnie chcemy „coś” zmienić w naszym życiu to jest to czas w którym warto umówić się na wizytę do psychologa. 

Jeśli obserwujesz u siebie trudności – nie czekaj.

Konsultacja psychologiczna rozwieje obawy, a może się okazać ,że terapia nie będzie potrzebna. Jeśli jednak okaże się że potrzebujesz wsparcia będziesz mógł skorzystać z terapii psychologicznej  (w ramach pomocy psychologicznej).