Dla rodziców – zajęcia bezpłatne

Konsultacje, wsparcie, porady, warsztaty : wstęp wolny/ bezpłatnie

Zasady :
Na konsultacje obowiązują zapisy tel. 739039809
Zapisy prowadzimy zawsze do czwartku do godziny 19.00
Konsultacja trwa nie dłużej niż 60 min.
Klient może zapisać się na 1 konsultacje w danym dniu.
Konsultacje dostępne są także dla klientów Jestem i ja (wyłączając konsultacje u specjalisty u którego
klient lub dziecko jest w terapii)
Jestem i Ja Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ul. Łabędzia 42/1 ( od Krasińskiego)
70-391 Szczecin
www.psychoterapia.jestemija.pl

Wrzesień
17.09.2022 sobota g: 9-13
1/mgr Ewa Gajewska psycholog, psychoterapeuta rodzinny
konsultacje indywidualne dla : dla rodziców dzieci 6+, par, dorosłych, pedagogów szkolnych i
przedszkolnych
2/ Mgr Karolina Dejer pedagog, neuroterapeuta metody biofeedback, specjalista ds. spectrum,
trener koncentracji
Konsultacje dla rodziców, opiekunów, babć, dziadków
24.09.2022 sobota g:9-13
1/mgr Iwona Knitter psycholog, specjalizuje się w pomocy dzieciom dotkniętym przemocą
seksualna, pracuje także w języku angielskim
Konsultacja indywidualne (j. polski i j. angielski) – dla rodziców dzieci 5+ i dorosłych, pedagogów
szkolnych i przedszkolnych
2/ mgr Monika Zielińska – psycholog, edukatorka seksualna ( w trakcie certyfikacji na seksuologa
klinicznego)
 Konsultacje dla rodziców dzieci 6+, dorosłych, pedagogów szkolnych i przedszkolnych
30.09.2022 piątek g: 12-19
mgr Joanna Cichocka- matematyk, diagnosta, terapeuta matematyczny
Konsultacje dla rodziców oraz diagnozy przesiewowe dzieci z kl. 1-3 w kierunku ryzyka dyskalkulii

Październik
1.10.2022 sobota g 9-13
Mgr Anna Stypuła -psycholog, diagnosta ADOS, specjalista ds. spectrum
Konsultacje dla rodziców dzieci z ASD oraz dla rodziców przed diagnozą lub w czasie diagnozy w
kierunku ASD
8.10.2022 sobota g:9-13
mgr Agnieszka Budziszewska psycholog, diagnosta trudności szkolnych, diagnosta specyficznych
trudności w uczeniu się u dorosłych
Konsultacje dla rodziców dzieci 6+, dorosłych ( z zakresu dysleksji itp.)
17.10.2022-23.10.2022
Ogólnopolski Tydzień Kariery 2022
Mgr Maja Mazurkiewicz-Obst -doradca zawodowy, job coach, psycholog
Mgr Elżbieta Linartowicz doradca zawodowy, pedagog
Indywidulane spotkania z doradcą zawodowym dla kl. 8 i kl. maturalnych
21.10.2022 piątek 12-19
mgr Joanna Cichocka- matematyk, diagnosta, terapeuta matematyczny
Konsultacje dla rodziców dzieci 4-8 SP mających trudności z uczeniem się matematyki, diagnozy
przesiewowe dzieci z kl 1-3
22.10.2022 g 9-13
mgr Kaja Wybieralska-psycholog, specjalista ds. maluchów ( 0-6lat)
konsultacje dla rodziców maluchów „ Odpieluchowanie – praktyczne wskazówki”

Listopad
5.11.2023 g 10-12
Mgr Elżbieta Linartowicz doradca zawodowy, pedagog
Warsztat : „Rodzic pierwszym doradca zawodowym dziecka”
19.11.2023 sobota g:9-13
1/mgr Wiktoria Lachowicz-psycholog, psychotraumatolog, trener efektywnego uczenia się i
koncentracji
konsultacje indywidualne dla : dla rodziców dzieci 5+,dorosłych, osób przechodzących trudne
chwile ( choroba ,śmierć rozwód)
2/ mgr Monika Zielińska – psycholog, edukatorka seksualna ( w trakcie certyfikacji na seksuologa
klinicznego)
 Konsultacje dla rodziców dzieci 6+, dorosłych, pedagogów szkolnych
25.11.2022 piątek 12-19
mgr Joanna Cichocka- matematyk, diagnosta, terapeuta matematyczny
Konsultacje dla rodziców dzieci 4-8SPmających trudności z uczeniem się matematyki,
26.11.2022 sobota g:9-13
Mgr Magda Obojska psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, specjalista ASD , trener
TUS
Konsultacje dla rodziców dzieci 7+

Grudzień

3.12.2022 sobota g:9-13
mgr Marta Wołyniec Szczepek terapeuta integracji sensorycznej , pedagog przedszkolny
konsultacje z zakresu integracji z sensorycznej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
10.12.2022 sobota g:9-13
mgr Maria Zabłocka psycholog, psychoterapeuata w procesie certyfikacji, diagnosta
konsultacje indywidualne dla młodzieży od 16 roku życia oraz dla dorosłych
17.12.2022 g 10
mgr Dagmara Baszczyk psycholog, pedagog, specjalista ds. ASD, specjalista od maluchów
diagnosta Bilansu Malucha
oraz mgr Magdalena Korzonek Czuchaj pedagog specjalny, specjalista ds. ASD, diagnosta ADOS,
diagnosta PEP-3diagnosta Bilansu Malucha
warsztat dla rodziców : Prawidłowy rozwój dziecka 0-3lat -co powinno zaniepokoić opiekuna

Styczeń
14 .01.2023 sobota g:9-13
1/Mgr Karolina Dejer pedagog, neuroterapeuta metody biofeedback, specjalista ds. spectrum,
trener koncentracji , diagnosta specyficznych trudności w uczeniu się u dorosłych
Konsultacje dla rodziców, opiekunów, babć, dziadków, dorosłych ( z zakresu dysleksji itp.)
2/mgr Ewa Gajewska psycholog, psychoterapeuta rodzinny
konsultacje indywidualne dla : dla rodziców dzieci 6+, par, dorosłych, pedagogów szkolnych i
przedszkolnych
20. 01.2023 sobota g:9-13
mgr Grazyna Seul psycholog, diagnosta trudności szkolnych
Konsultacje dal rodziców dzieci 6+, pedagogów szkolnych
27.01.2023 piątek 12-19
mgr Joanna Cichocka- matematyk, diagnosta, terapeuta matematyczny
Konsultacje dla rodziców dzieci 4-8 SP mających trudności z uczeniem się matematyki,
28.01.2023 piątek 12-19
Agnieszka Słuczanowska psychoterapeuta dorosłych , pedagog
konsultacje indywidualne dla młodzieży od 16 roku życia, dla rodziców nastolatków oraz dla
dorosłych

Luty

4.02.2023 sobota g:9-13
1/mgr Beata Bednara terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Tomatis, terapeuta i diagnosta
terapii Johansena, pedagog specjalny
konsultacje : z zakresu integracji z sensorycznej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym,
szkolnym oraz zakresu zaburzeń przetwarzania słuchowego
2/ mgr Monika Zielińska – psycholog, edukatorka seksualna ( w trakcie kształcenia na seksuologa
klinicznego)
 Konsultacje dla rodziców dzieci 6+, dorosłych, pedagogów szkolnych

Marzec

4.03.2023 sobota g:9-13
mgr Agnieszka Kop Ostrowska pedagog, diagnosta trudności szkolnych, trener umiejętności
wychowawczych
konsultacje wychowawcze dla rodziców, babć, dziadków , pedagogów
11.03.2023 g:9-13
Mgr Izabela Palczewska
Pedagog, diagnosta trudności szkolnych, terapeuta trudności matematycznych
Konsultacje dla rodziców dzieci 7+ mających trudności z nauka matematyki,
18.03.2023 sobota g:9-13
mgr Elżbieta Linartowicz pedagog, doradca rodzinny, doradca zawodowy
konsultacje- wsparcie dla babć i dziadków nastolatków, oraz mających wnuki za granica
lub warsztat dla rodziców „rodzic pierwszym doradca dziecka „
25.03.2023
Mgr Agata Pielka
Pedagog, diagnosta trudności szkolnych, socjoterapeuta
Konsultacje dla rodziców dzieci 7+
31.03.2023 piątek g 12-19
mgr Joanna Cichocka- matematyk, diagnosta, terapeuta matematyczny
Konsultacje dla rodziców dzieci 4-8SP mających trudności z uczeniem się matematyki,

Kwiecień

1.04.2023 sobota 9-13
1/Mgr Jolanta Łaźniowska terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny
konsultacje z zakresu integracji z sensorycznej dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
2/ mgr Monika Zielińska – psycholog, edukatorka seksualna, seksuolog kliniczny ( w trakcie
certyfikacji)
 Konsultacje dla rodziców dzieci 6+, młodzieży dorosłych, pedagogów szkolnych i przedszkolnych
15.04.2023 sobota 9-13
Mgr Agnieszka Bekas pedagog, neuroterapeuta metody biofeedback, terapeta i diagnosta terapii
Johansena
Konsultacje dla rodziców, oraz przesiewowe diagnozy logopedyczne