Johansen Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS)

Indywidualna Stymulacja słuchu dr K. Johansena dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Program Johansen IAS, czyli indywidualna stymulacja słuchu to metoda zapoczątkowana przez dr Kjelda Johansena – duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją. Jest to metoda wspomagająca, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester (www.inpp.org.plwww.inpp.org.uk).

Program Johansen IAS opiera się na nagranej na syntezatorze muzyce odpowiednio dobranej do potrzeb uczestnika programu. Utwory muzyczne, obejmujące różne częstotliwości, działają w sposób stymulujący poprawiając funkcjonowanie uwagi słuchowej uczestnika. Do realizacji programu potrzebne są jedynie słuchawki i odtwarzacz płyt CD.

Trening słuchowy Johansena poprzedza szczegółowa diagnoza obejmująca wywiad, badanie lateralizacji oraz słuchu (w tym test dychotyczny). Po diagnozie uczestnik programu otrzymuje specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym oraz zalecenia dotyczące realizacji programu. Indywidualnie dobrane nagranie powinno być słuchane codziennie, przez 10 minut. Postępy w terapii kontrolowane są w zależności od wieku, co 4-8 tygodni. Po kolejnym badaniu uczestnik otrzymuje następną płytę CD. Terapia Johansena kończy się stopniowo poprzez zmniejszanie liczby dni i skracanie czasu słuchania utworów. Cały program Indywidualnej Stymulacji Słuchu trwa od 6 do 18 miesięcy. U dzieci zajmuje on najczęściej od 9 do 10 miesięcy.

Co daje program Johansen IAS:

 • rozwija zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • wspiera naukę i umiejętność czytania
 • rozwija rozumienie mowy
 • poprawia artykulację
 • rozwija komunikację
 • harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała oraz utrzymanie równowagi
 • koordynuje ruchy ciała
 • rozwija motorykę

Program Johansen IAS jest przeznaczony dla osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z dysleksją
 • z ADHD
 • z zaburzeniami koncentracji
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń
 • z porażeniem mózgowym
 • z które wykazują nadwrażliwość na dźwięki
 • z autyzmem

Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

 • częste zapalenia ucha środkowego
 • częste sączkowanie uszu
 • genetyczne dyspozycje np. dysleksja
 • wcześniactwo
 • niedotlenienie w czasie porodu
 • urazy głowy

Indywidualna Stymulacja Słuchu (IAS) należy do grupy oddziaływań terapeutycznych realizowanych w warunkach domowych zgodnie z przygotowanym, indywidualnym programem. Nie jest w tej formie terapii wymagany specjalistyczny sprzęt. Płyt CD można słuchać w domu lub w szkole, co obniża koszty i czyni metodę dostępną dla osób mieszkających z dala od dużych ośrodków miejskich. Uczestnictwo w programie terapii zajmuje tylko 10 minut dziennie.