Trening Emocjonalno-Społeczny

Nazwa zajęć:
Trening Emocjonalno-Społeczny
autorski Program na bazie Treningu Umiejętności Społecznych- TUS, program zajęć w zależności od potrzeb grupy poszerzany jest o zabawy sensoryczne, techniki relaksacji ,trening radzenia sobie z agresją, trening uważności, itp.)
Termin:
Wtorek: godzina 17.00-18.00 gr. 10-12lat
Środa: godzina 17.00-18.00 gr. 5-6 lat
Środa: godzina 18.00-19.00 gr.7-9lat
Sobota ( co druga wg harmonogramu) godzina 9.30-11.00 gr. 13-14lat
Zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu, harmonogram uwzględnia przerwy świąteczne, feryjne itp

Wiek uczestników: 6 -14 lat ( w odpowiednich grupach wiekowych)
Liczebność grupy: max 8 osób


Cena:80zł/h (zazwyczaj 4-5h w miesiącu). Cena uzależniona jest od ilości planowanych w
harmonogramie spotkań w miesiącu


Zapraszamy wszystkie dzieci:

 • postrzegane jako trudne, niegrzeczne,
 • sprawiające tzw „trudności”,
 • mające trudności w relacjach z dorosłymi (którym ciężko jest „dogadać się” z dorosłymi),
 • mające trudności adaptacyjne i trudności w relacjach z innymi,
 • trudno znoszące porażki.


Także dzieci, które mają trudności:

 • w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
 • prezentowaniem swojego zdania i pracą w grupie,także
 • dzieci z niską samooceną,
 • wycofujące się z kontaktów z innymi oraz
 • nie radzące sobie z trudnymi emocjami  (ZŁOŚĆ, LĘK, WSTYD)


Celem warsztatu jest wzmocnienie szeroko pojętych umiejętności społecznych.
Dzieci poprzez zadania będą doskonalić umiejętność porozumiewania sie, będą miały okazję wykorzystać
swoje mocne strony we wspólnym działaniu, doświadcza sposobów rozwiązywania konfliktów.
Kolejnym ważnym elementem jest poznanie własnych uczuć i emocji oraz sposobów radzenia sobie z trudnymi
emocjami.
Warsztaty są też okazją do zobaczenia się w oczach innych w atmosferze bezpieczeństwa. Odpowiednio
przekazana informacja zwrotna daje dziecku możliwość pracy nad sobą Dzieci będą próbować korygować swoje
utrwalone style zachowania, które negatywnie wpływały na ich relacje z innymi.

Celem zajęć jest:

 • budowanie własnej tożsamości i pozytywnej samooceny dziecka (poznawanie swoich mocnych stron),
 • kształtowanie i wzmacnianie umiejętności życia i działania w grupie,
 • kształtowanie umiejętności porozumiewania się,
 • rozszerzanie kompetencji radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • odkrywanie, nazywanie i radzenie sobie z emocjami,
 • wzbogacanie zasobu posiadanych przez dzieci środków ekspresji uczuć,
 • uczenie się sposoby odreagowywania napięć emocjonalnych,
 • wyrażanie swoich uczuć w sposób akceptowalny w społeczeństwie,
 • adekwatniejsze radzenie sobie z sytuacjami silnego napięcia emocjonalnego,
 • uczenie dziecka radzenia sobie z poczuciem bezradności i bezsensu,
 • wzmacnianie poczucia kontroli i poczucia wpływu na swoje zachowanie,
 • budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi,
 • rozwijanie samoświadomość,
 • wzmacnianie zdolność do krytycznej oceny zachowań własnych i innych ludzi.


W ramach zajęć prowadzimy także zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.

Zajęcia prowadzi 2 trenerów.
Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami po której następuje decyzja o formie udzielonego wsparcia.