Zespół

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA ORAZ PORADNIA PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DOROSŁYCH

Maja Mazurkiewicz-Obst – dyrektor NPPP Jestem i Ja

Psycholog (ukończyła UKSW w Warszawie) trener grupowy, doradca zawodowy. Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery.

Specjalizuje się w  psychologii pracy (diagnozie zawodowej) oraz zajęciach warsztatowych z zakresu psychologii – jak to sama nazywa – przyjaznej ludziom. Pracuje indywidualnie w zakresie wsparcia w sytuacjach trudnych.

Żona, mama dwójki dzieciaczków w wieku szkolnym, fanka polskich gór i polskiej ceramiki z Bolesławca oraz książek i scrapbookingu.

„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili” x. Jan Twardowski

Elżbieta Linartowicz – wicedyrektor NPPP Jestem i Ja

Pedagog, doradca zawodowy, dobry duch naszej Poradni, wice dyrektor NPPP Jestem i Ja. Przez wiele lat prowadziła pierwszą powstałam w Szczecinie w latach dziewięćdziesiątych Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna Akademos.

Pracuje metodą wspomagania wg koncepcji prof. Z. B. Gasia (certyfikat), jest  trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych,  specjalistką w zakresie zachowań suicydalnych, prowadzi  interwencja kryzysową, a także warsztaty dla Rad Pedagogicznych.

Prywatnie szczęśliwa żona, mama 3 dorosłych dzieci i babcia wielbicielka teatru. W 2010 roku otrzymała tytuł Mecenasa Osób Niepełnosprawnych.

Dagmara Baszczyk 

Psycholog i pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: pedagogika i psychologia. Prowadzi diagnozę oraz terapię psychologiczną i pedagogiczną dzieci, a także konsultacje i poradnictwo wychowawcze dla rodziców. Wspiera rodziny w sytuacjach trudnych. Specjalizuje się szczególnie w diagnozie małych dzieci oraz w diagnozie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Prywatnie jest mamą 6-letniego Pawełka i 4letniej Julki – codziennie doświadcza trudów i radości bycia rodzicem. Interesuje się psychologią, turystyką górska, czytaniem książek i grą w  „planszówki”.

Dzieci są jak posiane nasiona, trzeba je codziennie podlewać, poświęcać im uwagę i pielęgnować. W takich warunkach nasiona kiełkują, rośliny rosną, a potem zakwitają. Shinichi Suzuki „Pod opieką miłości”

Agata Pielka

Pedagog, ukończyła pedagogikę specjalną- kierunek rewalidacja upośledzonych umysłowo (na US) oraz diagnozę i terapię pedagogiczną, a także studia podyplomowe z logopedi. Jest specjalistą  1 stopnia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Diagnozuje dzieci i młodzież (od 4 r.ż do 18r.ż.) w kierunku trudności szkolnych, prowadzi  zajęcia wspomagające rozwój emocjonalno-społeczny na terenie placówek . Specjalizuje się w diagnozie specyficznych trudności w uczeniu się (DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYKALKULIA).

Pywatnie: mama dorosłej córki i wielbicielka nordik walking. Czynnie działa i pomoga w Stowarzyszeniu Trudnych Małżeństw „Sychar”

 „Kto chce, ten może .Kto może ten zwycięża” J. Piłsudski

Grażyna Seul

Psycholog, mediator.Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jest specjalistką w diagnozowaniu dzieci w wieku od 6 do 17 lat (gotowość szkolna, trudności dydaktyczne: ogólne, dyslektyczne, dyskalkulia, trudności wychowawcze). Prowadzi zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi, a także „warsztaty skutecznego uczenia się”.

Wspiera rodziny w sytuacjach trudnych – jest mediatorem sądowym (z listy mediatorów przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego).

Prowadzi konsultacje dla kadry pedagogicznej,  jest w tej materii osoba która posiada zarówno szeroką wiedze teoretyczną, jak doświadczenie wyniesione z pracy w różnych placówkach edukacyjnych.

Prywatnie: mężatka, matka 2 dorosłych synów, właścicielka kotki, pasjonatka czytania książek, rękodzieła, gimnastyki dla starszych pań.

Maria Zabłocka

Psycholog, pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, na co dzień pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr  1 oraz Oddziału Neurologii SP ZOZ MSWiA w Szczecinie;  w działalności zawodowej zajmuje się diagnozą, wsparciem oraz psychoedukacją; prowadzi indywidualne konsultacje oraz zajęcia grupowe; specjalizuje się w pomocy dzieciom z trudnościami emocjonalnymi, obniżonym poczuciem własnej wartości,  zaburzeniami lękowymi; ukończyła roczny kurs terapii behawioralno-poznawczej dzieci i młodzieży, obecnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie  neuropsychologii klinicznej

Ewa Gajewska

Psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym (Kurs Podstawowy WTTS), ukończyła roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, szkole specjalnej w Szczecinie oraz tutejszej poradni.

Prowadzi diagnozę możliwości intelektualnych dzieci, terapię psychologiczną, psychoedukację, a także konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

Swoje doświadczenie zdobywała w Krajowym Towarzystwie Autyzmy, Rodzinnym Domu Dziecka, na Oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży SPSZOZO Zdroje w Szczecinie oraz w Placówkach Oświatowych.

Natalia Zygmund-Jaroszewicz

Psycholog, trener. Ukończone szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej, kurs Racjonalnej Terapii Zachowań. 

Organizator, prowadzący liczne konferencje, seminaria, szkolenia/warsztaty. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi, zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży, treningi dla dorosłych, warsztaty dla rodziców i inne. Współpracowała w realizacji takich programów profilaktycznych jak – Żółta kartka dla sprawcy przemocy, Rządowy program Razem Bezpieczniej – Szkoła w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Rządowy program Bezpieczna i przyjazna szkoła – Lokalny system profilaktyki krzywdzenia małych dzieci – szkolenia, konferencje, kampanie. Koordynator projektu „Pomoc dzieciom-ofiarom przemocy” w ramach programu Chronimy Dzieci. Trener szkoleń przygotowujących placówki oświatowe i opiekuńcze do realizacji standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz ubiegających się o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci w województwie zachodniopomorskim.

Na co dzień współpracuje z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem i Świadków w Szczecinie , Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie, Gminnym Ośrodkiem Wsparcia Rodziny w Przecławiu. Od 2016 roku związana z Grupą Psychoedukacją „ Jestem i Ja”.

W ramach indywidualnych konsultacji pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Pomoc psychologiczną świadczy również w zakresie doradztwa, problemów rodzinnych, społecznych, kryzysów życiowych. Pracuje m.in. z osobami z obniżonym poczuciem wartości, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zachowaniami aspołecznymi, problemami dotyczącymi umiejętności społecznych.

Prywatnie miłośniczka podróży, dobrych zdjęć, książek w domowym zaciszu.

„Dziecko jest jutrem” Janusz Korczak

Iwona Knitter

Psycholog (ukończyła UAM), trener grupowy, nauczyciel kontraktowy.

Prowadzi diagnozę i zapewniania wsparcie psychologiczne dzieciom i ich rodzinom, a także osobom które stoją w obliczu różnych problemów życiowych.

Jest specjalistką w zakresie udzielania pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie.

Prowadzi szkolenia z zagadnień dotyczących dzieci oraz z zakresu rozwijania różnych umiejętności społecznych.

Zawodowo interesuje się zagadnieniami międzykulturowymi – prowadzi warsztaty i wykłady (w języku angielskim) dla studentów zagranicznych podejmujących naukę na szczecińskich uczelniach wyższych oraz Polaków wyjeżdżających na wymiany zagraniczne. Pracuje także w języku angielskim.

Katarzyna Legiecka

Logopeda, pedagog, glottodydaktyk. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Polskim Związku Głuchych w Szczecinie, oraz w przedszkolach. Prowadzi terapię wad wymowy, terapię opóźnionego rozwoju mowy. Zajmuje się zaburzeniami mowy u osób dorosłych, a także terapią dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Prywatnie mama dwóch córek i syna, miłośniczka książek i zwierząt.

 Karolina Dejer 

Pedagog specjalny, neuroterapeuta metody biofeedback.

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną – pomoc w trudnościach w uczeniu się, zaburzeniach koncentracji uwagi, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Ukończyła szkolenia w zakresie: terapii ręki, alternatywnych metod komunikacji dziecka,wczesnej diagnozy i terapii zaburzeń autystycznych, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, ruchu rozwijającego W.Sherborne, treningu zastępowania agresji, treningu umiejętności społecznych osób z autyzmem, stymulacji mechanizmów lewopółkulowych mózgu, mediacji, kinezjologii edukacyjnej, pedagogiki zabawy i innych.

W Jestem i Ja pracuje indywidualnie prowadząc biofeedback, terapię ręki, terapię pedagogiczną, oraz grupowo prowadząc zajęcia TUS.

Aktywnie współpracuje z rodzicami dziecka. Najchętniej uczy przez zabawę.

 Agnieszka Słuczanowska

Pedagog specjalny, neuroterapeuta, psychoterapeuta.

Jako pedagog i psychoterapeuta pracujący z dziećmi i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu trudności natury psychicznej, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, oraz wielopłaszczyznowego wspomagania rozwoju dzieci. Doświadczenie oraz kwalifikacje nabywała w pracy z pacjentami podczas towarzyszenia im, we wprowadzaniu prozdrowotnych zmian w życie.

Prowadzi: terapię indywidualną, psychoterapię rodzin i par, biofeedback

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego o kierunku Podstawy oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym, 4-letniego kursu psychoterapii organizowanego przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego – kierunek Pedagogika Rewalidacyjna,

Ukończyła kurs z zakresu Teorii i praktyki EEGBiofeedback w neuropsychoterapii.

Agnieszka Bekas

Logopedka, neuroterapeutka (terapeuta metodą Johansena oraz Biofeedback EEG), doradca zawodowy i psychospołeczny, doradca personalny oraz mgr ekonomii z przygotowaniem pedagogicznym.

Pomimo, iż pracuje już od 25 lat, niezmiennie fascynuje ją:
– to, ile można jeszcze odkryć i doświadczyć,
– to, że życie potrafi być tak piękne, różnorodne i zaskakujące oraz jak można się nim zachwycić.

Kocha ludzi i w pełni zgadza się z Henrym Major Tomlinson, który twierdził, iż „widzimy świat nie takim, jak on jest, ale takim, jakimi my jesteśmy”, a także z Anny Frank, że: „ Każdy nosi w sobie dobą wiadomość. Dobrą wiadomością jest to, że nie wiesz, jak wspaniały możesz być. Jak bardzo możesz kochać. Co możesz osiągnąć. I jaki jest Twój potencjał”.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki nastolatków.

Anna Żwirska–Kocela – pedagog, logopeda

Joanna Cichocka – pedagog, matematyk, terapeuta matematyczny

mgr matematyki, certyfikowany diagnosta i terapeuta w zakresie trudności w nauce matematyki dzieci i młodzieży, terapia dyskalkulii i dysleksji w aspekcie uczenia się matematyki.

15-letnie doświadczenie w uczeniu matematyki w nauczaniu indywidualnym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.

Od ponad czterech lat prowadzi zajęcia w ramach własnej działalności MAT4FUN zajmującej się oswajaniem dzieci z lękiem przed matematyką na warsztatach i zajęciach indywidualnych poprzez gry i zabawy.

Pasjonatka pedagogiki Montessori, gier planszowych i malarstwa i fizyki kwantowej.

Ukończone kursy i szkolenia:

Letnia Akademia diagnozy, terapii i edukacji matematycznej
Dyskalkulia. Piętno ucznia wyzwanie dla nauczyciela
Dyskalkulia 2. Zegarkowo i Bajkowa Tabliczka Mnożenia
Kurs Pedagogiki Montessori
Studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym na kierunku matematyka
Studia Podyplomowe Techniki Informatyczne i technologie Informacyjne.


Prywatnie żona, mama córki w wieku szkolnym.

Beata Bednara – terapeuta integracji sensorycznej

Aleksandra Nowicka – absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia, Uniwersytet Szczeciński

Psychoterapeuta integracyjny po zakończonym 4-5 letnim, podyplomowym kursie psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Absolwentka studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oddział w Szczecinie.

Doświadczenie zawodowe:

·   psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Goleniowie,

·  psychoterapeuta w gabinecie psychologiczno- psychoterapeutycznym,

·  psycholog w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz Rehabilitacji Kardiologicznej, Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza,

·  psycholog w Oddziale Psychiatrycznym oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym SPZZOZ  w Gryficach,

·  psycholog w Centrum Opieki i Rehabilitacji z Oddziałem po Udarze Mózgu „Leśna Polana”   w Gryficach,

·   stażystka w Klinice Pediatrii, Hemato- Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej SPSK nr 1 PUM,

·  psycholog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczecinie,

· terapeuta/ psycholog w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, Oddział w Szczecinie.

Jest psychologiem i psychoterapeutą pracującym w nurcie integracyjnym. Oznacza to, że w swojej pracy korzysta z różnych podejść terapeutycznych, dostosowanych do rodzaju trudności pacjentka oraz jego stylu funkcjonowania. Podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach

Martyna Woltmann – Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Na co dzień pracuje w przedszkolu publicznym. Prywatnie interesuje się psychologią, rozwojem dzieci
w wieku przedszkolnym, fanka książek z serii thriller psychologiczny, wielbicielka tańca, ruchu, sportu, instruktor Salsation.  Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach
i konferencjach.
W naszej poradni pomaga dzieciom  w czasie
terapii SI.

Бжезицка Натали Михайловна

Психолог. Клинический психолог. Преподаватель психологии.

Более 10 лет я работала со взрослыми и детьми как психолог и психотерапевт, в обычных и приемных семьях в Москве. И теперь предлагаю свою помощь русскоязычным людям в Щецине.

Постоянно повышаю свою квалификацию в различных направлениях психологии и психотерапии, как в русских школах, так и зарубежных.

Основные темы обращений: трудное поведение ребенка, сложности с налаживанием взаимоотношений, потеря контакта с ребенком после психотравмирующей ситуации, неуверенность в себе у ребенка, родительская несостоятельность и многое другое.

Основные направления деятельности:
– диагностика познавательной сферы (мышления, внимания, памяти, работоспособности)
– психологические консультации
– психотерапия детей и взрослых
– курс семинаров для родителей о воспитании детей
– авторский курс по рисованию песком, а так же занятия в песочнице
– математическая терапия (для детей, испытывающих сложности в математике)
– развивающие и творческие занятия