Terapia Tomatisa

Terapia Tomatisa to program stymulacji neurosensorycznej, który polega na
kształtowaniu świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Program
dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdej osoby Znajduje zastosowanie
zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.


Metoda Tomatisa to terapia edukacyjna wykorzystująca stymulację układu
nerwowego poprzez bodźce docierające do układu słuchowego w celu kształcenia
uwagi słuchowej. Metoda ta stymuluje mózg muzyką i głosem.


Terapia Tomatisa wskazana jest w szczególności w przypadku problemów i
dysfunkcji, takich jak:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • dysleksja, itp
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia przetwarzania sensorycznego,
 • problemy w nauce szkolnej,
 • problem ze skupieniem uwagi,
 • jąkanie,
 • słaba przyswajalność języków obcych,
 • drażliwość,
 • stres,
 • depresja.

wspomaga także :

 • Radzenie sobie z sytuacjami silnie stresowymi.
 • uczenie się języków obcych