Szkoła odpowiedzialnych rodziców – SOR

Zindywidualizowany cyklu spotkań kształtujących kompetencje rodzicielskie w ramach Szkoły
Odpowiedzialnych (SOR) Każde spotkanie trwa około 120min


W ramach indywidualnej Szkoły Odpowiedzialnych Rodziców (SOR) przekazywane są treści które
wspierają lepsze relacje z dzieckiem, pomagają zrozumieć sposób widzenia świata przez dziecko i
wpływają na więź z dzieckiem. W czasie zajęć jest chwila na rozmowę o bieżących problemach oraz
czas na uczenie się technik i metod radzenia sobie z sytuacjami trudnymi a także wspierającymi
rozwój dziecka.


Zajęcia są skierowane do każdego rodzica, który po prostu chce być bliżej swojego dziecka. Ale także mogą w nich uczestniczyć Babcie, Dziadkowie, przyszli Rodzice.

Kurs jest odpowiedni dla tych którzy lubią spokojną atmosferę, skupienie i chcą jak najwięcej czasu poświęcić poszerzania swoich kompetencji jednocześnie będąc bliżej swojego dziecka. Spotkania są mocno ukierunkowane na zindywidualizowanie procesu nauki.


Zalecane też są w sytuacji trudności wychowawczych, trudności w relacjach z dzieckiem, konfliktów
rodzeństwa, a także po prostu profilaktycznie 😉


Szkoła oparta jest na programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz całej idei Thomasa
Gordona, autora książki Wychowanie bez porażek, a także metodach zawartych w programie
Sposób na trudne dziecko.

Szkoła realizowana jest w 4-6 spotkaniach raz na 3 tygodnie.