COVID 19

Zasady ogólne przyjmowania do Poradni:

  1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja klientów odbywa się wyłącznie telefonicznie lub poprzez „zapisz się online”: http://psychoterapia.jestemija.pl/index.php/zapisz-sie-on-line/.
  2. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
  3. Przy wejściu do budynku Poradni każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.
  4. Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia ON LINE Ankietę wstępnej kwalifikacji (znajduje się ona w linku, w sms przypominającym o wizycie, który wysyłany jest 24h przed wizytą)
  5. Jeżeli w związku z udzielaniem świadczenia istnieje konieczność podpisania dokumentów lub sporządzenia notatki przez Rodzica, Rodzic korzysta z własnego długopisu, przy czym nie dotyka nim powierzchni dotykowych a po użyciu niezwłocznie chowa.
  6. Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 1,5 m od pracownika.
  7. Rodzice oczekują na dziecko w poczekalni wyłącznie gdy to jest niezbędna ze względu na dziecko. Odległość osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m. Rodzice w poczekalni mają obowiązek używania maseczek ochronnych.
  8. Rodzice przed rozpoczęciem współpracy z poradnia w procedurze stacjonarnej zapoznają się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz zasadami organizacji pracy w czasie pandemii.