Diagnozy

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI /DIAGNOZY

 • Opłatę rezerwacyjną na poczet DIAGNOZY wysokości 100zł należy wnieść z góry ( do 48 h po rejestracji ) –na konto lub w sekretariacie poradni lub przez system booksy.

konto poradni : 88 1050 1559 1000 0092 2218 5010
Wpłata na konto powinna być opisana ; imię i nazwisko dziecka, data badania oraz za jaką usługę

 • Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej skutkuje anulowaniem wizyty i zwolnieniem terminu.
 • Opłatę rezerwacyjną na poczet kolejnej części diagnozy kilku etapowej wnosi się przed kolejnym etapem
 • Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna jeśli odwołanie (także przeniesienie na inny termin) nastąpi w dniu wizyty. W przypadku nagłej choroby (wyłącznie poświadczonej zaświadczeniem lekarskim) opłaty rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet kolejnego terminui. ( której nie mam już możliwości odwołać bez kosztowo w dniu tej kolejnej rezerwacji nawet w przypadku zachorowania)
 • Odwołanie DIAGNOZY ( także przeniesienie na inny termin) bez ponoszenia opłat możliwe jest do 48h przed wizytą. Odwołanie w DNIU POPRZEDZAJĄCYM wizytę skutkuje pobraniem 10zł opłaty , a przeniesienie wizyty jest bezpłatne
 • Diagnoza, która była już przenoszona – odwołanie przeniesionej wizyty lub kolejne jej przeniesienie skutkuje pobraniem opłaty 10zł niezależnie od czasu odwołania/ przeniesienia
 • Przy całkowitej rezygnacji z usługi do 48 h przed usługą( nie przesniesioną) nie są pobierane opłaty( wyjątek wizyty przenoszone)
 • Dziecko na diagnozę powinno być przyprowadzone zdrowe i wypoczęte
 • Na spotkanie należy przynieść ksero wszystkich dotychczasowych diagnoz, opinii ze szkoły przedszkola itp. Nie kserujemy w poradni dokumentów
 • Dodatkowe spotkania po zakończeniu procesu diagnostycznego np w celu szczegółowego, dodatkowego omówienia opinii lub innych wynikłych w czasie diagnozy spraw są traktowane jako konsultacje ( osobno płatne wg cennika za konsultacje z danym specjalistą )
 • Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na diagnozę, zajęcia i po zajęciach odpowiadają prawni opiekunowie.
 • Opinie , informacje o wynikach diagnozy wydawane są zazwyczaj do 2 tyg. od ostatniego badania ( max 30dni), wyjątkiem jest sytuacja w której czekamy na wyniki dodatkowych konsultacji
 • Opinia wydana „pilnie” do 2 dni roboczych jest dodatkowo płatna wg cennika
 • Wysłanie opinii pocztą jest dodatkowo płatne ( proszę zgłosić to przed badaniem). Nie wysyłamy opinii mailem
 • Rodzic ma prawo upoważnić inne osoby do odbioru dokumentów dziecka ( upoważnienie powinno być wcześniej złożone w formie pisemnej w poradni na odpowiednim formularzu)
 • Wydanie opinii następuje na pisemny wniosek złożony przez opiekuna prawnego / rodzica po ostatniej diagnozie.
 • Aby odwołać zajęcia należy skutecznie powiadomić sekretariat o nieobecności: tj należy wysłać SMS- 739 069 089 (mail, próba kontaktu telefonicznego nie gwarantuje dotarcia informacji w należytym czasie). Nie należy dzwonić pod ten numer- jest on tylko do SMS owego odwoływania wizyt
 • Wizyty w poradni – rejestracja, odwołanie, przełożenie obsługiwane są przez system Booksy.
 • Faktury wydawane są do 3 miesięcy od wizyty na podstawie zwróconego dowodu sprzedazy
 • Rejestracja wizyty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na pozyskanie i wykorzystanie do obsługi wizyty danych osobowych tj nazwisko imię dziecka, nr