Diagnozy

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI DIAGNOZY

 1. Opłatę rezerwacyjną na poczet DIAGNOZY wysokości 100zł należy wnieść z góry ( do 48 h po rejestracji ) –na konto
  konto poradni : 88 1050 1559 1000 0092 2218 5010
  Wpłata na konto powinna być opisana: imię i nazwisko dziecka, data badania oraz za jaką usługę
  lub przez system booksy ( szybki przelew)
  • Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej skutkuje anulowaniem wizyty i zwolnieniem terminu.
  • Odwołanie DIAGNOZY ( także przeniesienie na inny termin) bez ponoszenia opłat możliwe jest do 48h przed wizytą. Odwołanie/przeniesienie diagnozy w DNIU POPRZEDZAJĄCYM wizytę skutkuje pobraniem 15zł opłaty ,
  • Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna jeśli odwołanie nastąpi w dniu wizyty.
  • W przypadku nagłej choroby (wyłącznie poświadczonej zaświadczeniem lekarskim) opłata rezerwacyjna po potraceniu opłaty manipulacyjnej 20zł zostanie zaliczona na poczet kolejnego terminu.
  • Aby odwołać zajęcia należy skutecznie powiadomić sekretariat o nieobecności: tj
   pon-pt w godz: 11-18 wysłać SMS- 739 069 089  Nie należy dzwonić pod ten numer- jest on tylko do SMS owego odwoływania wizyt
   Miedzy godziną 18-11 oraz w soboty, niedziel i święta prosimy o informację na maila jestemijaporadnia@gmail.com
  • Przy całkowitej rezygnacji z usługi do 48 h przed usługą(wizyta nie przeniesiona) nie są pobierane opłaty( wyjątek wizyty przenoszone)
  • Rodzic ma prawo do 5%zniżki na przeniesione spotkanie  ze specjalistą jeśli spotkanie zostało odwołane przez poradnię w dniu ich wizyty ze względu na niedyspozycję specjalisty ( nie dotyczy sytuacji nadzwyczajnych typu pandemia itp.) Zniżka obowiązuje tylko na 1 przełożone spotkanie.
 2. Dziecko na diagnozę powinno być przyprowadzone zdrowe i wypoczęte
 3. Na spotkanie należy przynieść ksero wszystkich dotychczasowych diagnoz, opinii ze szkoły przedszkola itp. Nie kserujemy w poradni dokumentów.
 4. Po każdej wizycie następuje omówienia badania. Kolejne ,dodatkowe spotkania po zakończeniu procesu diagnostycznego np w celu szczegółowego, dodatkowego omówienia opinii lub innych wynikłych w czasie diagnozy spraw są traktowane jako konsultacje ( osobno płatne wg cennika za konsultacje z danym specjalistą )
 5. Na diagnozę przewidziane jest 120 min . Jeśli z przyczyn niezależnych od diagnosty ( np dziecko pracuje bardzo wolno ) potrzebna jest dodatkowa wizyta traktowana jest ona jako dodatkowa wizyta płatna wg cennika
 6. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na diagnozę oraz na zajęcia i po zajęciach oraz za wyrządzone szkody odpowiadają prawni opiekunowie.
 7. Opinie , informacje o wynikach diagnozy wydawane są zazwyczaj do 2 tyg. od ostatniego badania ( administracyjnie 30 dni), wyjątkiem jest sytuacja w której czekamy na wyniki dodatkowych konsultacji .W takiej sytuacji dokument wydajemy do 7 dni od dostarczenia wyników konsultacji. Dokumenty w/w wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek Rodziców. Informacje o możliwość odbioru przesyłamy maile
  1. Opinia wydana „pilnie” do 3 dni roboczych jest dodatkowo płatna wg cennika
  2. Nie wysyłamy opinii mailem ani pocztą.
  3. Rodzic ma prawo upoważnić inne osoby do odbioru opinii itp.  dziecka ( upoważnienie powinno być wcześniej złożone w formie pisemnej w poradni)
  4. Wydanie opinii następuje na pisemny wniosek złożony przez opiekuna prawnego / rodzica po ostatniej diagnozie lub po dostarczeniu wyników dodatkowych badań.
 8. Wizyty w poradni – rejestracja, odwołanie, przełożenie obsługiwane są przez system Booksy.
 9. Faktury wydawane są do 3 miesięcy od wizyty na podstawie zwróconego paragonu
 10. Rejestracja wizyty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na pozyskanie i wykorzystanie do obsługi wizyty danych osobowych tj nazwisko imię dziecka, nr telefonu oraz mail itp