Do kogo się zarejestrować

Jeśli szukasz innej pomocy – zadzwoń 739 039 809. Na pewno Ci pomożemy.

Dzieci i młodzież (Jesli szukasz pomocy dla osoby dorosłej przewiń tekst na koniec)

Terapie :

Do kogo się zarejestrować na psychoterapię ?
Psychoterapia – młodzież od 15 roku życia oraz dorosłych
mgr Agnieszka Słuczanowska
mgr Luiza Wiśniewska
mgr Agata Malicka

Do kogo się zarejestrować na psychoterapię rodzinną ?
mgr Luiza Wiśniewska
mgr Ewa Gajewska

Do kogo się zarejestrować na psychoterapię par ?
mgr Luiza Wiśniewska

Do kogo się zarejestrować na terapię psychologiczną lub do psychologa?
Terapia psychologiczna dzieci 5-14 lat:
mgr Ewa Gajewska
mgr Natalia Zygmunt-Jaroszewicz
mgr Iwona Knitter

Terapia psychologiczna Dzieci 2-8l
mgr Kaja Chojnacka

Do kogo się zarejestrować na terapię Johansena?
mgr Agnieszka Bekas

Do kogo się zarejestrować na terapię pedagogiczną lub zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 7-18 lat:
mgr Agata Pielka
mgr Karolina Dejer

Do kogo się zarejestrować na  zajęcia psychoedukacyjne?
zajęcia dzieci 5-18 lat
mgr Karolina Dejer

zajęcia dzieci 4-6 lat
mgr Kaja Chojnacka

Terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 4-6 lat
mgr Kaja Chojnacka

Do kogo się zarejestrować na terapię ręki?
mgr Karolina Dejer
mgr Kaja Chojnacka

Do kogo się zarejestrować na terapię matematyczną?
mgr Joanna Cichocka
mgr Izabela Palczewska

Do kogo się zarejestrować na terapię logopedyczną?
mgr Katarzyna Legiecka
mgr Anna Żwirska -Kocela

Do kogo się zarejestrować na terapię neurologopedyczną?
mgr Katarzyna Legiecka

Do kogo się zarejestrować na terapię biofeedback?
mgr Karolina Dejer
mgr Agnieszka Słuczanowska
mgr Agnieszka Bekas

Diagnozy

Do kogo się zarejestrować na diagnozę trudności szkolnych dzieci i młodzież ( np. dysleksja, dygrafia, dysortografia, dyskalkulia)?
mgr Ewa Gajewska,
mgr Grażyna Seul
mgr Iwona Knitter

Do kogo się zarejestrować na diagnozę dojrzałości szkolnej ?
mgr Ewa Gajewska,
mgr Grażyna Seul
mgr Dagmara Baszczyk
mgr Iwona Knitter

Do kogo się zarejestrować na diagnozę psychologiczną dzieci od 6roku życia do 18roku życia (badanie w innym kierunku niż trudności szkolne i wychowawcze)?
mgr Ewa Gajewska
mgr Iwona Knitter
mgr Grażyna Seul

Do kogo się zarejestrować na diagnozę psychologiczną małego dziecka 2-5 lat?
mgr Dagmara Baszczyk
mgr Kaja Chojnacka

Do kogo się zarejestrować na diagnozę psychologiczną? Dorośli:
mgr Ewa Gajewska
mgr Iwona Knitter

Do kogo się zarejestrować na diagnozę neurologopedyczną?
mgr Katarzyna Legiecka

Do kogo się zarejestrować na diagnozę logopedyczną?
mgr Anna Żwirska -Kocela
mgr Katarzyna Legiecka

Do kogo się zarejestrować na diagnozę Johansena?
mgr Agnieszka Bekas

Do kogo się zarejestrować na diagnozę biofedback?
mgr Karolina Dejer
mgr Agnieszka Słuczanowska
mgr Agnieszka Bekas

Do kogo się zarejestrować na diagnozę trudności nauki matematyki?
mgr Joanna Cichocka
mgr Grażyna Seul

Inne

Do kogo się zarejestrować na bilans 2latka lub 4latka?
mgr Dagmara Baszczyk
mgr Kaja Chojnacka

Do kogo się zarejestrować na konsultacje psychologiczne? Dzieci, młodzież:
mgr Ewa Gajewska
mgr Natalia Zygmunt-Jaroszewicz
mgr Iwona Knitter
mgr Grażyna Seul

Do kogo się zarejestrować na konsultacje psychologiczne? Dorośli:
mgr Ewa Gajewska
mgr Natalia Zygmunt-Jaroszewicz
mgr Iwona Knitter

Do kogo się zarejestrować w przypadku doświadczenia przez dziecko przemocy, przemocy seksualnej ?
mgr Iwona Knitter
mgr Natalia Zygmunt-Jaroszewicz

Do kogo zarejestrować się na doradztwo zawodowe oraz po poradę w sprawie dalszej drogi edukacyjnej?
mgr Elżbieta Linartowicz

Do kogo zarejestrować się na mediacje rodzinne, szkolne, sądowe?
mgr Grażyna Seul

Do kogo się zarejestrować po wsparcie psychologiczne dziecka z orzeczonym zespołem Aspergera?
mgr Ewa Gajewska
mgr Natalia Zygmunt-Jaroszewicz

Do kogo się zarejestrować po wsparcie pedagogiczne dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością?
mgr Agnieszka Słuczanowska
mgr Karolina Dejer

Do kogo się zarejestrować po porady zawodowe dla młodzieży niepełnosprawnej?
mgr Elżbieta Linartowicz

Jeśli szukasz czegoś innego zadzwoń 739 039 809. Na pewno Ci pomożemy. 