Mediacje

W trudnych sytuacjach zarówno domowych jak i szkolnych czy zawodowych (np. stosowania metod wychowawczych, rozstania, rozwodu, konfliktu miedzy pracownikami, konfliktu między uczniami, rodzicami w szkole) można skorzystać z pomocy profesjonalisty mediatora.

Udział w mediacji jest z zasady dobrowolny, tylko wówczas strony mediacji (np. rodzice, partnerzy, małżonkowie) mogą na równych prawach skorzystać z pomocy mediatora. W czasie procesu mediacji, w poszukiwaniu porozumienia, strony przechodzą przez kolejne etapy, które opierają się na wspomaganych przez mediatora rozmowach.

Spotykając się w bezpiecznej atmosferze obie strony mają szansę wysłuchać się – swoich oczekiwań, potrzeb. 

Mediator w czasie całego procesu mediacji pozostaje neutralny (nie skłania stron do żadnego rozwiązania), i bezstronny (nie opowiada się po żadnej ze stron).

Nasi mediatorzy są także mediatorami sądowymi.