Mogę i potrafię

Mogę  i  potrafię zajęcia dla dzieci oparte na wsparciu pedagogicznym (także dla dzieci nie lubiących szkoły).

Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”   Janusz Korczak

Termin: Nabór do grupy przez zapisy on line

Czas trwania zajęć: 1,5 h

Wiek uczestników: 7-12 lat (w odpowiednich grupach wiekowych)

Liczebność grupy: max 4 osoby

Cena: 200zł (4 spotkania w miesiącu. Cena uzależniona jest od ilości planowanych w harmonogramie spotkań w miesiącu), obowiązują zniżki wg regulaminu

Chcesz żeby Twoje dziecko wykorzystywało cały swój potencjał? Lepiej czytało, rozumiało to co czyta , łatwiej się uczyło, lepiej liczyło, radziło sobie z wymaganiami stawianymi prze nauczycieli, lepiej się koncentrowało ? Jeśli na niektóre z tych pytań odpowiedziałeś „tak”„Mogę i potrafię „ to zajęcia dla Twojego dziecka.

W szczególności zapraszamy dzieci, które mają:

 • trudności w nauce czytania i pisania,
 • „brzydko piszą”,
 • mają problemy z koncentracją uwagi wolniej się uczą,
 • mają zaburzenia orientacji przestrzennej i lateralizacji,
 • mają zaburzenia spostrzegania i pamięci słuchowej,
 • zaburzenia spostrzegania i pamięci wzrokowej,
 • z różnych przyczyn mają braki w wiadomościach i umiejętnościach,
 • posiadają opinie PPP o dysleksji, dysgrafii itp.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów SP w czasie zajęć następuje :

 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych,
 • kształtowanie lub przywracanie prawidłowych postaw dzieci wobec nauki, eliminowanie niepowodzeń szkolnych,
 • ćwiczenie sprawności niezbędnych w procesie uczenia,
 • uczenie się przez dzieci organizacji pracy,
 • wzmacnianie wiary w możliwości i wartości człowieka,
 • kreowanie pozytywnego myślenia umożliwiającego stawianie czoła przeciwnościom,
 • usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.
 • doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej,
 • zapamiętywanie bodźców słuchowo – wzrokowych i ich różnicowanie,
 • usprawnianie percepcji wzrokowo – słuchowej,
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo- słuchowo- kinestetycznej,
 • usprawnianie grafomotoryki.

Działania poprzedzone są obowiązkową diagnozą pedagogiczną (jeśli dzieci posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej prosimy o dostarczenie jej przed pierwszymi zajęciami)