Logopeda/Neurologopeda

Diagnozujemy dzieci już od 1 roku życia.

Diagnozujemy zaburzenia mowy i komunikacji dzieci, młodzieży, dorosłych, prowadzimy także diagnozy rozwojowe np. jako wsparcie bilansów zdrowia.

Prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka (np. dzieci przedwcześnie urodzonych, dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym, nieprawidłowym napięciem mięśniowym, obciążeniami genetycznymi)

Zajmujemy się dziećmi z każdym rodzajem dysfunkcji mowy, między innymi:

 • wadami wymowy,
 • z mową bezdźwięczną,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z wadami i zniekształceniami mowy,
 • z niepłynnością mówienia,
 • zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z problemami neurologicznymi, (afazja, dyzartia),
 • zaburzenia funkcji oralnych: ssania, gryzienia, żucia, połykania.

Terapia logopedyczna (dla  dzieci) ma na celu czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy dziecka poprzez wczesną diagnozę i stymulację funkcji językowych, korygowanie złych nawyków i wad artykulacyjnych. Terapia prowadzona jest w oparciu o indywidualnie konstruowane programy terapeutyczne, uwzględniające specyficzne trudności i deficyty obserwowane u dziecka Poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz testami -na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program pracy terapeutycznej.

Ze względu na merytoryczne przygotowanie naszych specjalistów, możliwe jest łączenie  w czasie 1 sesji (60 min) terapii logopedycznej i pedagogicznej (każdy specjalista jest też praktykującym pedagogiem-nauczycielem)

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza neurologopedyczna
 • diagnoza zaburzeń mowy i komunikacji dzieci, młodzieży, dorosłych
 • porady, konsultacje logopedyczna
 • wczesna interwencja logopedyczna
 • terapia logopedyczna i neurologopedyczna

Terapię logopedyczną prowadzą:
mgr Agnieszka Bekas – pedagog, logopeda, neuroterapeuta
mgr Andżelika Parzóch – logopeda, pedagog, terapeuta

Terapia neurologopedyczna:
mgr Katarzyna Legiecka – pedagog, neurologopedia, logopeda