Oswoić emocje

Nazwa zajęć: Oswoić emocje

Termin: zostanie podany w połowie września 2021

Czas trwania zajęć: 1 h

Wiek uczestników: 6 -14 lat ( w odpowiednich grupach wiekowych)

Liczebność grupy: max 8 osób

Cena: 320zł (4 spotkania w miesiącu. Cena uzależniona jest od ilości planowanych w harmonogramie spotkań w miesiącu), obowiązują zniżki wg regulaminu.

Nieśmiałe, zahukane, wstydliwe, a może ciągle zdenerwowane, złoszczące się czy krzyczące? Trudno Ci pomóc, bo tłumaczenie zawodzi, albo już nie masz siły walczyć z humorami dziecka? Tu znajdziesz pomoc zarówno dla siebie jak i dla dziecka.

Zapraszamy dzieci, które mają trudności:

  • w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
  • prezentowaniem swojego zdania i pracą w grupie,także
  • dzieci z niską samooceną,
  • wycofujące się z kontaktów z innymi oraz
  • nie radzące sobie z trudnymi emocjami  (ZŁOŚĆ, LĘK, WSTYD)

W trakcie zajęć będziemy:

  • uczyć się nazywania, rozpoznawania emocji u siebie i innych ludzi
  • poznawać strategie radzenia sobie z nieprzyjemnymi stanami (lęk, niepokój, złość, frustracja itp.)
  • nabywać umiejętności pokonywania lęków związanych z przebywaniem wśród rówieśników
  • szukać dobrych sposobów reagowania na sytuacje społeczne postrzegane przez dziecko jako trudne
  • budować poczucie własnej wartości i wzmacniać wiarę we własne możliwości.

Pracujemy w małych max 10osobowych grupach  programem „Zaradny kot” oraz „Zaradny kot w akcji”.

Zajęcia prowadzi 2 trenerów.

Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z rodzicami.