Pedagog

Izabela Palczewska

Pedagog

  • Ukończyłam pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Szczecińskim, a także poszerzałam swoją wiedzę na studiach podyplomowych w zakresie „Diagnozy i terapii pedagogicznej” oraz „Doradztwa zawodowego i psychospołecznego”.
  • Jestem absolwentką szeregu szkoleń i kursów dotyczących pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i nabywania umiejętności matematycznych.
  • Zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i średnich. Badam przyczyny problemów w nauce czytania, pisania oraz w nabywaniu umiejętności matematycznych.
  • W naszej poradni prowadzę terapię wspomagającą rozwój kompetencji matematycznych dzieci i młodzieży. Pomagam im również w przygotowaniu się do egzaminów z matematyki oraz w powtórzeniu wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu w sytuacjach nawarstwienia się zaległości programowych.
  • Styl mojej pracy sprzyja poprawie motywacji do uczenia się matematyki u dzieci oraz obniżenia lęku przed tym przedmiotem.
  • Prywatnie jestem mamą dwójki dorosłych już dzieci. Lubię wycieczki krajoznawcze i uprawę roślin doniczkowych.


„Tylko nie martw się przez cały dzień. Wyznacz sobie na to godzinę, a później ciesz się życiem.” Ks. Jan Kaczkowski

Martyna Maciejewska