Pierwsza wizyta/konsultacja

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

KONSULTACJA JEDNORAZOWA LUB PIERWSZA WIZYTA Oraz wizyty dziecka w cyklu diagnostycznym ( np. 2+3 itp.)obowiązują od 26.02.2024

 1. Spotkania trwają od 30 do 90 min w zależności od specyfiki zajęć.
 2. Rodzic/ dorosły ma prawo wglądu w kwalifikacje specjalisty.
 3. Zajęcia indywidualne i grupowe w Poradni Jestem i Ja są odpłatne.
  • W opłatach można uzyskać zniżki wg aktualnego regulaminu lub promocji. Zniżki musza być każdorazowo potwierdzane dokumentem( np. SKR,KDR). Regulamin zniżek może ulec zmianie
 4. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny. Jeśli opóźnienie jest z winy poradni wizyta wykonywana jest wg czasu zajęć.
 5. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na diagnozę, zajęcia i po zajęciach oraz wyrządzone przez nie szkody odpowiadają prawni opiekunowie.
 6. Wizyty w poradni – rejestracja, odwołanie, przełożenie obsługiwane są przez system Booksy. Rejestracja wizyty jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na pozyskanie i wykorzystanie do obsługi wizyty danych osobowych tj nazwisko imię dziecka /dorosłego, nr telefonu oraz mail itp.
 7. Opłatę rezerwacyjną na poczet wizyty w wysokości 100 zł należy wnieść z góry ( do 48 h po rejestracji ) –konto poradni : 88 1050 1559 1000 0092 2218 5010

  Wpłata na konto powinna być opisana: imię i nazwisko dziecka, data badania oraz za jaką usługę lub przez system booksy (szybki przelew)

  • Brak wniesienia opłaty rezerwacyjnej skutkuje anulowaniem wizyty i zwolnieniem terminu.
  • Odwołanie  wizyty ( także przeniesienie na inny termin) bez ponoszenia opłat możliwe jest do 48h przed wizytą. Odwołanie w DNIU POPRZEDZAJĄCYM wizytę skutkuje pobraniem opłaty 10zł.
  • Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna jeśli odwołanie (także przeniesienie na inny termin) nastąpi w dniu wizyty. W przypadku nagłej choroby (wyłącznie poświadczonej zaświadczeniem lekarskim) pobieramy 15zł opłaty
  • Wizyta która nie została SKUTECZNIE odwołana( jak w pkt 10 )skutkuje koniecznością jej opłacenia
  • Rodzic ma prawo do 5% zniżki na przeniesione spotkanie  ze specjalistą jeśli spotkanie zostało odwołane przez poradnię w dniu ich wizyty ze względu na niedyspozycję specjalisty ( nie dotyczy sytuacji nadzwyczajnych typu pandemia itp.) Zniżka obowiązuje tylko na 1 przełożone spotkanie
 8. Na pierwsze spotkanie w sprawie dziecka przychodzą zawsze tylko rodzice. Chyba, że zostało ustalone inaczej w sekretariacie podczas rejestracji.
  • Zazwyczaj kolejne 3 wizyty są spotkaniami diagnozującymi (problem, sytuacje). Po nich następuje z rodzicami ustalenie działań lub podsumowanie : zakończenie spotkań, podjęcie terapii itp
  • Na 1 spotkanie należy przynieść KSERO wszystkich dotychczasowe diagnozy, opinie ze szkoły przedszkola , wyniki badań lekarskich. itp. Nie kserujemy dokumentów w poradni.
 9. Wydanie informacji z konsultacji następuje na pisemny wniosek złożony przez opiekuna prawnego / rodzica po conajmniej 3 spotkaniach z dzieckiem. Informacja taka jest płatna wg cennika . W przypadku jednorazowej konsultacji wydajemy wyłącznie zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy pomocy. Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy jest bezpłatne
  • Informacje z konsultacji wydawane są zazwyczaj do 2 tyg. od złożenia wniosku( administracyjnie do 30dni)  Nie wysyłamy dokumentów mailem ani pocztą.
  • Rodzic ma prawo upoważnić inne osoby do odbioru opinii  itp. dziecka ( upoważnienie powinno być wcześniej złożone w formie pisemnej w poradni na odpowiednim formularzu)
  • Opinia wydana „pilnie” do 3 dni roboczych jest dodatkowo płatna wg cennika
 10. Aby odwołać zajęcia należy skutecznie powiadomić sekretariat o nieobecności: tj
  • pon-pt w godz: 11-18 wysłać SMS- 739 069 089  Nie należy dzwonić pod ten numer- jest on tylko do SMS owego odwoływania wizyt
  • Miedzy godziną 18-11 oraz w soboty, niedziel i święta prosimy o informację na maila jestemijaporadnia@gmail.com
 11. Faktury wydawane są do 3 miesięcy od wizyty na podstawie zwróconego paragonu